Питання охорони праці регулюються Законом України «Про охорону праці» та іншими нормативно-правовими актами, яких повинні дотримуватись як юридичні, так і фізичні особи.

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору (ст. 5 Закону України «Про охорону праці»). Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Усі працівники, згідно із законом, підлягають загально-обов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного за-хворювання, які спричинили втрату працездатності.

Найбільш травмонебезпечним періодом в сільськогосподарському виробництві є проведення посівних та зернозбиральних робіт. Це зумовлено максимальним напруженням, перенасиченістю праці, що призводить до помилкових дій, нехтуванням безпекою та відсутністю належного контролю за безпечним виконанням робіт з боку інженерно-технічного персоналу.

Керівникам господарств потрібно провести певні орга-нізаційні профілактичні заходи для недопущення випадків травмування працюючих. Для цього, в першу чергу, необ-хідно:

- провести інструктажі з охорони праці (вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий) та пожежної безпеки з усіма працівниками.. Проведення інструктажів фіксується в журналах з ОП; інструктажі проводять інженерно- технічні працівники, які пройшли відповідне навчання (1 раз на три роки) і мають відповідне посвідчення;

- до роботи на тракторах та комбайнах допускати механізаторів віком не молодше 18 років, які пройшли медогляд, навчання та інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки і мають посвідчення на право управління даною сільськогосподарською технікою;

- ознайомити, під розписку, всіх водіїв та механізаторів із безпечними маршрутами руху транспортних засобів по території господарств;

- виділити, позначити табличками та обладнати спе-ціальні місця для відпочинку та харчування працюючих в польових умовах, забезпечити їх умивальниками, миючими засобами та рушниками;

- до початку робіт всіх працівників забезпечити спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту (рукавиці, окуляри, респіратори тощо), укомплектувати всю зернозбиральну техніку необхідним протипожежним устаткуванням та вогнегасниками, поповнити медичні аптечки для надання першої долікарської допомоги, у т.ч. проти-алергенними засобами від укусів комах; забезпечити комбайнерів різаками, щітками, спеціальними гачками для очищення різального апарату, решіт, молотарок та інших робочих органів зернозбиральних комбайнів;

- всі небезпечні вузли посівної та зернозбиральної тех-ніки необхідно обладнати захисними кожухами, робота без яких категорично забороняється..

Всі ці вимоги нормативно-правових актів відомі, але невиконання їх може призвести до непоправного. Керівникам підприємств потрібно постійно слідкувати за усуненням виявлених порушень і з усією відповідальністю поставитися до безпеки працівників.

Тетяна Жалоба, начальник відділу агропромислового розвитку РДА.