Управління соціального захисту населення Петрівської районної державної адміністрації надає відповіді на найбільш актуальні питання щодо прийнятої постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2015 року № 352 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року №509» та №365 « Про деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»
Стосовно термінів дії довідок внутрішньо переміщених осіб.
Довідки, що були видані внутрішньо переміщеним особам з 13 січня 2016 року (включно), є дійсними та діють безстроково, незважаючи на відсутність відповідної відмітки ДМС, крім довідок, дію яких було скасовано з підстав, передбачених статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
Довідки, що були видані внутрішньо переміщеним особам до 13 січня 2016 року , і які були дійсними на момент набрання чинності Закону України « Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», то такі довідки також є чинними та діють безстроково, крім довідок, дію яких було скасовано з підстав, передбачених статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Довідки, в яких адресою місця проживання вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь - якого іншого приміщення, за якою внутрішньо переміщена особа фактично не проживає, діють до 20 липня 2016 року.
З метою уникнення випадків припинення виплат внутрішньо переміщеним особам після 20 липня 2016 року такі особи мають проінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про своє фактичне місце проживання і до 20 липня 2016 року отримати нову довідку внутрішньо переміщеної особи.
Стосовно отримання окремої довідки на дітей у разі, якщо інформацію про дитину було внесено до довідки одного з батьків.
Окремі довідки на дітей видаються внутрішньо переміщеним особам лише за потреби, у разі звернення одного з батьків або законного представника дитини. При цьому довідка того з батьків, до якої було включено інформацію про дитину, підлягає заміні з видачею нової довідки без включення до неї інформації про дітей.
Відомості про батьків до довідки дитини не вносяться.
Стосовно продовження здійснення соціальних виплат (у т.ч. пенсій) за довідками, що були дійсними на дату набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України №352(11.06.2016).
Виплати, які станом на 11 червня 2016 року проводилися за дійсними довідками, продовжуються. В термін до 14 грудня 2016 року структурний підрозділ з питань соціального захисту населення проводить обстеження місця фактичного проживання внутрішньо перемішеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за формою, встановленою Мінсоцполітики. Наступне обстеження проводиться протягом шести місяців з дати складання попереднього акту.
Стосовно порядку відновлення соціальних виплат (у т.ч. пенсій) за довідкоми, що втратили чинність або були скасовані відповідно до статті 12 Закону до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України №352(11.06.2016).
Відновлення соціальних виплат за довідками, що були скасовані відповідно до статті 12 Закону здійснюється після видачі нової довідки відповідно до порядку призначення (відновлення) со-ціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 року № 365.
У випадках, коли скасування довідки з підстав, визначених у статті 12 Закону, відбулося до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 року № 365 ( 14.06.2016), норма щодо повторного призначення соціальних виплат лище через шість місяців не застосовується.
Виплати таким особам відновлюються з дати звернення особи до органу, що здійснює відповідні соціальні виплати.
Відновлення соціальних виплат (в т.ч. пенсій) за довідками, які були чинними станом на 13.01.2016 року, але у яких була відсутня відмітка ДМС, здійснюється відповідно до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 року № 365 за рішенням комісії з дня припинення виплати.

Управління соціального захисту населення РДА.