Довідка про роботу Петрівського районного центру зайнятості щодо надання державних соціальних послуг у 2013 р.

З метою виконання завдань Президента України, Кабінету Міністрів України та реалізовуючи Програму економічного і соціального розвитку на 2013 рік і Програму зайнятості населення району до 2017 року, районний центр зайнятості, спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, соціальними партнерами та роботодавцями, проводить відповідну роботу щодо збільшення зайнятості шляхом надання державних соціальних послуг незайнятому населенню району, в тому числі безробітній молоді, соціально-незахищеним верствам населення, інвалідам та іншим категоріям. 

Ринок праці мовою цифр

Упродовж 2013 року на обліку в центрі зайнятості перебували 1156 осіб, із них 970 - в статусі безробітних. 

Із загальної кількості безробітних, що перебували на обліку, – 58 % особи, що займали робітничі місця, 19% - посади службовців та 23 % - особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки.

Соціально-демографічна структура свідчить, що частка осіб жіночої статі становить 49 % від загальної кількості безробітних, а молодь віком до 35 років - 41%.

На сьогодні потребують вирішення питання працевлаштування 355 осіб, звільнені з роботи з різних причин, а саме: за скороченням чисельності 22 особи, звільнені по закінченню строку договору 23 особи, звільнені за згодою сторін 174 особи, за власним бажанням 53 особи, решта - з інших причин. 

Із загальної кількості перебуваючих на обліку - 133 особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Рівень зареєстрованого безробіття в районі станом на 1 січня 2014 року складає 2,37%, що на 0,8% менше в порівнянні з середньообласним показником.

Заходами активної підтримки було охоплено 1092 незайнятих трудовою діяльністю громадян. Рівень охоплення активними заходами становить 93,4%, що на 4.6% більше відповідного періоду минулого року.

Протягом 2013 року РЦЗ працевлаштовано 522 особи незайнятих трудовою діяльністю, з них 375 безробітних. Рівень працевлаштування безробітних становить 38,7%, що на 5.6% більше, ніж у минулому році, та на 4,5% більше за середньообласний рівень працевлаштування, який складає 34.2%.Цим ми завдячуємо керівникам СВК «АГРОФІРМА МАРІАМПОЛЬСЬКА», ТОВ «АГРОФІРМА П’ЯТИХАТСЬКА», СФГ «Роксолана», відділу освіти Петрівської РДА, ТОВ «АГРОФІРМА ФОРТУНА», ТОВ АГРОФІРМА «МАЯК», МПП «ВИБІР», багатьом іншим.

Із загальної кількості працевлаштованих – 42% це жінки, 39% - молодь до 35 років.

Відповідно до нового закону «Про зайнятість населення» роботодавці самостійно розраховують квоту громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, враховуючи осіб, які на умовах повної зайнятості вже працюють на ПОУ. Роботодавці забезпечують їх працевлаштування самостійно та можуть звернутися за допомогою до ЦЗ.

Протягом 2013 року було працевлаштовано 114 осіб, які потребували соціального захисту, з 345 осіб, перебуваючих на обліку, що на 31 особу більше, ніж у минулому році.

Вислів «Роботодавець - клієнт №1» сформувався в службі зайнятості недарма: роботодавці у нашій сфері відіграють кілька важливих ролей: вони є i соціальними партнерами в питаннях реалізації політики зайнятості, i, водночас, клієнтами, які потребують сприяння у вирішенні питань підбору кадрів. Незаперечним аргументом щодо цього є те, що саме роботодавці мають значний вплив на формування ринку праці і саме від їхньої активної позиції залежить, куди поверне крива графіка безробіття.

Кількість роботодавців, які проінформували про наявність вакансій, у звітному періоді збільшилася на 48%. Завдяки цьому до нас надійшла інформація про 618 вакансій, що на 25.1% більше, ніж у 2012 році. 

Зросла на 22% також питома вага вакансій із заробітною платою вище мінімальної. 

Організація підприємницької діяльності

Одним із напрямів діяльності служби зайнятості є сприяння у започаткуванні власної справи незайнятим громадянам.

Законодавством визначено, що призначена допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітним, яким виповнилося 18 років, у разі, якщо вони не можуть бути працевлаштовані за сприяння служби протягом одного місяця у зв’язку з відсутністю для них на ринку праці підходящої роботи. Одноразова виплата призначеної допомоги по безробіттю здійснюється у розмірі залишку невиплаченої допомоги по безробіттю, визначеної конкретному безробітному відповідно до статей 22 та 23 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Бажаючим заснувати власну справу надаються профорієнтаційні послуги та послуги з питань організації та провадження підприємницької діяльності.

Протягом 2013 року 13 безробітних використали цю можливість, зареєструвалися підприємцями та ведуть власний бізнес.

Загальна сума коштів, яку вони отримали для організації власної справи, склала 160тис. грн.: в середньому це 12.0 тис. грн. на 1 особу. 

Кошти безробітними використані як стартовий капітал на організацію традиційних видів діяльності (торгівлі та вирощування продукції рослинництва і тваринництва) та надання послуг населенню (пасажирські перевезення, юридичні послуги).

Заохочення роботодавців до створення нових робочих місць

Законом України «Про зайнятість населення» передбачено стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом виплати компенсації в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну працевлаштовану особу.

Таку щомісячну компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску може отримати кожен роботодавець: як юридична, так і фізична особа – підприємець. 

Право на ці компенсації мають роботодавці – юридичні особи, що працевлаштували осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (один з батьків, що має на утриманні дітей віком до 6 років; особа, яка виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років чи дитину – інваліда; діти – сироти, молодь, яка закінчила ЗОШ, ПТЗ, ВНЗ, молодь, демобілізована з військової служби; особи, яким до пенсії залишилося 10 і менше років; звільнені з місць позбавлення волі); не зменшували чисельність працівників за попередній рік, не мають заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, та яких не визнано банкрутом або стосовно них не порушено справу про банкрутство. 

Право на компенсацію мають роботодавці – фізичні особи – підприємці, які відносяться до пріоритетних видів економічної діяльності, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 347, в разі працевлаштування на новостворені робочі місця зареєстрованих безробітних (не обов’язково квотної категорії) .

Працівники, які були прийняті на роботу з виплатою компенсації, не можуть бути звільнені за ініціативою роботодавця. 

З кінця 2013 року двом роботодавцям (приватний підприємець Коваленко А.В. та ТОВ «Агрофірма «Фортуна»), що звернулися до центру зайнятості, виплачено близько 1.0 тис. грн. компенсації єдиного соціального внеску.

Професійне навчання

Серед основних послуг, що надаються центром зайнятості, є професійне навчання безробітних, яке проводиться шляхом професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування, що, як правило, прискорює працевлаштування особи на відповідну роботу, сприяє її закріпленню на робочому місці, розвиває професійну мобільність, активізує її зусилля на ринку праці. 

Упродовж 2013 року навчання безробітних громадян проведено на рівні минулого року в кількості 126 осіб.

Професійну підготовку пройшли 5 осіб - кухарі (Олександрійське ПТУ №33) та пожежні рятувальники (Кіровоградський навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності).

Перепідготовкою були охоплені 13 осіб - тракторист-машиніст с\г виробництва, електрогазозварник, водій кат. С (ТОВ УКК «Аграрник», м. Кіровоград), продавець продовольчих товарів (Олександрійське ПТУ №33), машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу (Кіровоградський навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності) та інші.

Підвищували кваліфікацію шляхом стажування 108 осіб - підприємець – початківець (КІРУЕ), оператори котельної (ТОВ Учбово-курсовий комбінат, м. Кіровоград), провізор (ПП Яновський М.М.), комірник (ЦДЮТ), продавці продовольчих товарів (ПП Ясковець О.Й., Бобик О.М., Олійник Д.Л.), кухар (Петрівський ДНЗ «Сонечко») та інші.

За 2013 рік закінчили навчання 123 особи, 118 осіб – працевлаштовано. Рівень працевлаштування після проходження навчання складає 96%. 

Використано 67.0 тис. грн. коштів Фонду на оплату за проживання в гуртожитках та за навчання згідно договорів з навчальними закладами.

Ольга Павлюк, директор