Жінки у суспільстві відіграють дуже важливу роль, вони не тільки беруть активну участь у виробництві товарів та наданні різноманітних послуг, але й виконують багато додаткових функцій, пов’язаних з організацією сімейного побуту та вихованням дітей. За своєю природною функцією вони народжують дітей, опікуються їх навчанням та здоро-в’ям, що потребує значних витрат часу та сил.

Жінки, переважно, працюють у низькооплачуваній сфері, виконуючи часто найважчі і найменш прибуткові види робіт – у підсобному, домашньому господарстві.

За розподілом робочого часу жінка зайнята різними видами робіт майже на 25 % більше, ніж чоловік, а витрати часу жінок на домашні справи на 40 % перевищують витрати часу у чоловіків.

У порівнянні з чоловіками, жінки на місцевому ринку праці складають більшу половину зареєстрованих безробітних і останнім часом їх чисельність зростає.

Головною причиною, за якою роботодавці відмовляють жінкам у працевлаштуванні - це необхідність надавати їм певні пільги як матерям малолітніх дітей та організовувати відповідний режим праці, а витримати конкуренцію можна, насамперед, за рахунок висококваліфікованої та активної робочої сили.

Надання державних гарантій в умовах ринкової економіки у деяких ситуаціях допомагає розв’язати питання зайнятості жінок. Так Законом України «Про зайнятість населення» передбачено стимулювання суб’єктів малого підприємництва до створення нових робочих місць шляхом виплати компенсації в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну працевлаштовану особу.

Найбільш ефективним засобом вирішення проблеми зайнятості жінок є підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Професійна орієнтація, яка проводиться серед зареєстрованих безробітних жінок, спрямовується на профе-сійне самовизначення, з’ясування того, яка робота була б привабливою, відповідала особистим якостям, здібностям і вимогам місцевого ринку праці. Систематично проводяться семінари слідуючих тематик: « Жінка на ринку праці», «Техніка пошуку роботи», «Легальна зайнятість», «Презентація навчальних закладів» та багато інших.

Наступним кроком підвищення конкурентоспроможності є надання можливості взяти участь у суспільно-корисній праці і у такий спосіб одержати певну матеріальну залежність. Жінками, які були залучені до оплачуваних громадських та тимчасових робіт, виконувалися роботи по благоустрою населених пунктів, упорядковуванню територій підприємств , зелених насаджень тощо. Фінансування громадських робіт проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів та частково за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Підвищення кваліфікації жінок шляхом стажування безпосередньо на робочому місці з метою удосконалення практичних знань, умінь та навичок щодо виконання своїх обов’язків з урахуванням вимог роботодавців також є однією із можливостей здобути хорошу роботу. Для тих осіб, які втратили можливість працювати за наявною професією, наприклад, внаслідок тривалої перерви в роботі, може бути організовано підвищення кваліфікації чи перепідготовка за новою професією.

Ринкові зміни і економічне зростання неможливі без активної поведінки безробітних, розуміння ними свого місця у суспільстві, усвідомлення того, що завтрашній день, передусім, залежить від особистих зусиль: як і чому навчитися, як і де працювати, активно шукати роботу чи пасивно чекати, що про це подбає хтось інший.

Ольга Павлюк, директор районного центру зайнятості