Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 06.12.2017 року № 924 в частині виплати одноразової допомоги при втраті годувальника, зокрема, абзац п’ятий пункту 7 викладено в такій редакції: «документа, що підтве-рджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС». Раніше ця виплата стосувалась тільки втрати годувальника з числа учасників ліквідації категорії 1.

Отже, одноразова компенсація у зв’язку з втратою годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складання ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, з 12 грудня 2017 року нараховується та виплачується дружині чи чоловікові, коли вони не одружилися вдруге, сім’ї померлого годувальника з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, категорії 1, 2, 3, в якій є непрацездатні особи, що були на утриманні померлого на момент його смерті.

Належність до непрацездатних осіб та членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, визначається згідно зі статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Наказом Міністерства соціальної політики України від 20.02.2018 № 257 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.02.2018 року за № 234/31686) «Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали вна-слідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою» встановлено середню вартість путівки для виплати грошової компенсації.

Для отримання безоплатної санаторно-курортної путівки учасники ліквідації 1 категорії повинні надати до управління соціального захисту населення довідку форми 070/о (надає терапевт) та заяву на отримання санаторно-курортної путівки у наступному році, або написати заяву на отримання виплати грошової компенсації замість путівки відповідно до п.24 (набрав чинності з 01.01.2018 року) постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року №854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Згідно постанови КМУ від 8 листопада 2017 року №838 «Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» середня вартість путівки для виплати грошової компенсації замість путівки визначається Міністерством соціальної політики щороку з розрахунку 35 відсотків розміру одного прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність. Сума компенсації замість путівки у 2018 році складає 481,00 гривню.

Валентина Сибіра, начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації