Із сесії районної ради

На порядок денний пленарного засідання п’ятнадцятої сесії районної ради, яка відбулася на минулому тижні, було винесено понад два десятка питань, ряд з яких варті були б окремого розгляду і аналізу. Зокрема, до таких можна віднести інформацію Олександрійської місцевої прокуратури та начальника Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області про стан законності, боротьби із злочинністю, охорону громадського порядку та результати діяльності на території Петрівського району за 2016 рік (інформували заступник керівника Олександрійської місцевої прокуратури Антон Клюкін та начальник Петрівського відділення поліції Олександр Лисенко); звіт про виконання районного Бюджету за 2016 рік та виконання програми економічного і соціального розвитку району за цей же період (ознайомили начальник фінуправління райдержадміністрації Галина Овдій та начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації Геннадій Горбанець), було розглянуто ще ряд важливих питань. І все ж, головним на звітному засіданні, безперечно, слід вважати звіт голови районної державної адміністрації Сергія Завалія про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень, який ми й подаємо майже у повному обсязі (з суттєвим скороченням лише ілюстративного матеріалу через обмеженість газетної площі) для ознайомлення читачами районки.

Звіт голови Петрівської районної державної адміністрації про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень та публічний звіт голови Петрівської районної державної адміністрації про діяльність районної державної адміністрації за 2016 рік

Шановні депутати і запрошені!

Пропоную вашій увазі звіт голови районної державної адміністрації про здійснення райдержадміністрацією делегованих їй районною радою повноважень за квітень 2015 року – 2016 рік, підготовлений та поданий на розгляд ра-йонної ради у відповідності до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також публічний звіт голови районної державної адміністрації про діяльність райдержадміністрації за 2016 рік, що проводиться відпо-відно до вимог Закону України «Про державну службу».

Завдання, які виконувались районною державною адміністрацією, максимально співпадали з делегованими їй районною радою повноваженнями у відповідних галузях і сферах діяльності, та мали своє відображення в основних завданнях і заходах програм економічного і соціального розвитку Петрівського району, метою яких було забезпечення стабільного функціонування основних галузей економіки, підвищення зайнятості та рівня доходів населення, зростання конкурентоспроможності та підвищення інвестиційної привабливості району, а також в інших районних цільових і комплексних програмах.

Протягом звітного періоду райдержадміністрацією у співпраці з органами місцевого самоврядування вживався комплекс заходів, спрямованих на забезпечення ста-більної роботи галузей економіки та сфер діяльності, створення умов для розвитку території району, підвищення рівня життя населення.

Ось лише деякі короткі підсумки здійснення делегованих повноважень та результатів діяльності районної державної адміністрації.

Розпочнемо з фінансової самодостатності.

Власні і закріплені доходи до зведеного бюджету району у 2016 році склали 98,1 млн. грн., що більше надходжень за 2015 рік на 33,5 млн. грн. або на 52 % та перевищує показник 2014 року на 46,5 млн. грн., або майже в 2 рази.

Рівень виконання доходів місцевих бюджетів також з року в рік має позитивну тенденцію до збільшення, і у 2016 році він склав майже 125 % до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників.

У зв’язку зі збільшенням надходжень, зросли також і капітальні видатки зведеного бюджету району. Особливо це було помітно у 2015 році, коли обсяг видатків склав 21,8 млн. грн., що у 2,4 рази перевищує показник 2014 року. У 2016 році ця тенденція також збереглась, і річна сума видатків склала 27,1 млн. грн. або 124,4% до минулого року.
Основними джерелами доходної частини місцевих бюджетів (78,0 % від обсягу доходів загального фонду) залишається податок та збір на доходи фізичних осіб (49,0 %) і плата за землю (29,0 %).
Із загальної суми надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб (40,5 млн. грн.) 27,3 млн. грн. (67,4 %) надійшло із доходів платника у вигляді заробітної плати та 11,0 млн. грн. (27,2 %) - орендна плата за земельні паї.

Надходження плати за землю склали 23,9 млн. грн., або 111,7 % до плану. Порівняно з 2015 роком в цілому по ра-йону приріст надходжень плати за землю склав 5,7 млн. грн. або 31,4 %.
Основним джерелом наповнення спеціального фонду бюджетів району є екологічний податок, кошти якого спрямовуються на реалізацію завдань і заходів програм ра-йонного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища. Так протягом 2 останніх звітних років на ці цілі спрямовано 13,8 млн. грн.

Маємо відзначити, що у 2015 – 2016 роках, окрім коштів місцевих бюджетів, спрямованих на вирішення проблемних питань економічного і соціального розвитку району, залучались також кошти державного бюджету та міжнародної технічної допомоги.

У 2015 – 2016 роках в район були залучені кошти державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій в загальній сумі 13,7 млн. грн.

Також у звітному періоді залучались кошти міжнародних фінансових організацій на реалізацію 5 мікропроектів в рамках участі району в проектах Українського фонду со-ціальних інвестицій та ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Загальна сума таких залучених коштів склала 3,2 млн. грн.

Наступною частиною звіту є основні інвестиційні проекти і соціальні заходи, реалізовані в районі у 2015 – 2016 роках у галузях і сферах діяльності економіки району.

Перша галузь – освіта.

На розвиток галузі освіти спрямовані кошти в обсязі 13,5 млн. грн., у тому числі: 4,1 млн. грн. – кошти державного бюджету, 6,4 млн. грн. – кошти місцевих бюджетів та 3,0 млн. грн. – кошти інших джерел.

Протягом звітного періоду були реалізовані наступні ін-вестпроекти:
- в рамках участі в Проекті «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», організатором якого є Український фонд соціальних інвестицій в Петрівському НВО виконано заміну віконних прорізів та дверних блоків на суму 2,7 млн. грн.;
- в рамках участі в проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у 2015-2016 роках реалізовані 2 мікропроекти по заміні віконних прорізів в Петрівському ДНЗ № 1 «Рудана» та в Новостародубській ЗШ I-III ступенів на енергозберігаючі на загальну суму 760,0 тис. грн.;
- за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету реалізовані 3 інвестиційні проекти по заміні віконних прорізів в Чечеліївській і Луганській ЗШ І-ІІІ ступенів, а також по ка-пітальному ремонту теплосистеми Петрівського НВО на загальну суму 2,8 млн. грн.;
- в рамках виграного конкурсу за Програмою ПрАТ «ЦГЗК» «Місто - нашими руками», отримані гранти на реалізацію 2 проектів по заміні віконних прорізів Іскрівської ЗШ I-III ступенів та капітальному ремонту даху Зеленського ДНЗ загальною сумою 240,0 тис. грн. Загальна ж вартість робіт по цих 2 об’єктах (включаючи фінансування з місцевих бюджетів) склала 1,4 млн. грн.;
- за рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету придбано шкільний автобус для Новостародубської сільської ради на суму 1,3 млн. грн.;
- за рахунок субвенції з державного бюджету придбано навчально-комп’ютерний комплекс для Петрівського НВО на суму 197,5 тис. грн. Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та коштів місцевих бюджетів придбане обладнання для навчальних закладів району на загальну суму 817,0 тис. грн. (комп’ютери, комплекти спортивного обладнання, мультимедійні комплекси та обладнання для кабінету хімії);
- придбані підручники для безоплатного забезпечення учнів 4 – 7 класів ЗНЗ району на загальну суму 102,0 тис. грн.;
- виконані поточні ремонти спортзалів Луганської, Балахівської та Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів на суму 200,0 тис. грн.;
- крім зазначених вище, в закладах загальної та до-шкільної освіти здійснено заходів з енергоефективності та енергозбереження на загальну суму близько 3,1 млн. грн.;
- відкрито додаткову групу в Зеленському ДНЗ та за рахунок субвенції Зеленської сільської ради обладнано харчоблок, спортзал, озеленено і облаштовано територію Зеленської ЗШ I-III ступенів, всього на загальну суму 200,0 тис. грн.;
- Петрівською селищною радою виконано капітальний ремонт пральні Петрівського ДНЗ № 1 «Рудана», освоєно 170,0 тис. грн.

Наступна галузь – охорона здоров’я, на підтримку та розвиток якої у 2015 – 2016 роках спрямовано 5,9 млн. грн. практично в рівних долях в розрізі джерел фінансування, тобто, в середньому, по 2 млн. грн..
по даній галузі були реалізовані наступні інвестиційні проекти і соціальні заходи:
- в рамках участі в проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» реалізовані 2 мікропроекти по капітальному ремонту систем опалення зі встановленням піролізних котлів в Чечеліївському ФАПі та Іскрівській лікарській амбулаторії на загальну суму 998,0 тис. грн.;
- за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету реалізовані 2 інвестиційних проекти по заміні віконних прорізів і вхідної групи в головному та інфекційному корпусах Петрівської центральної районної лікарні на загальну суму 2,2 млн. грн.;
- в рамках виграного конкурсу інвестпроектів за Програмою ПрАТ «ЦГЗК» «Місто – нашими руками» та за рахунок залучених спонсорських коштів соціально відповідального бізнесу реалізовано інвестиційний проект «Ремонт фасаду та приміщення терапевтичного відділення Петрівської центральної районної лікарні із заміною віконних прорізів та дверних блоків» на загальну суму 760,0 тис. грн.;
- виконано реконструкцію покрівлі інфекційного корпусу Петрівської ЦРЛ та поточний ремонт покрівель Водянського та Червонокостянтинівського ФАПів на загальну суму 250,0 тис. грн.;
- виконаний поточний ремонт 6 палат в головному корпусі, капітальний ремонт рентгенологічного кабінету, хірургічного кабінету та поточний ремонт малої операційної поліклінічного відділення, поточний ремонт цокольного поверху та поточний ремонт входу до головного корпусу Петрівської ЦРЛ на загальну суму 544,0 тис. грн.;
- облаштовано кімнату для зберігання і видачі нарковмісних засобів у приміщенні комунального закладу «Пет-рівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» районної ради, освоєно 30,0 тис. грн.;
- забезпечене централізоване постачання кисню по відділеннях та виконано капітальний ремонт ліфтів терапевтичного відділення Петрівської центральної районної лікарні на загальну суму 215,0 тис. грн.;
- придбано 5 газових опалювальних котлів на суму 143,5 тис. грн. та виконано частковий ремонт опалювальної системи головного та інфекційного корпусів Петрівської центральної районної лікарні на суму 32,0 тис. грн.;
- для Петрівської центральної лікарні придбане медичне та технічне обладнання на суму 472,0 тис. грн.;
- у Петрівській центральній районній лікарні (крім зазначених вище головного та інфекційного корпусів), ФАПах та лікарських амбулаторіях виконано капітальний ремонт (заміну) віконних прорізів і дверних блоків на суму 135,0 тис. грн.;
- виконано поточний ремонт та покращено матеріально-технічний стан Зеленської лікарської амбулаторії (заміна вікон, вхідних і міжкімнатних дверей, ремонт покрівлі, внутрішній ремонт, встановлення бетонного паркану, закупівлю меблів, обладнання) на загальну суму 259,0 тис. грн.

На розвиток галузі культури спрямовано у звітному періоді 2,2 млн. грн. коштів місцевого бюджету, у тому числі:
- виконано капітальний ремонт віконних прорізів та частковий капітальний ремонт покрівлі Петрівського районного Будинку культури на загальну суму 706,0 тис. грн.;
- виконано капітальний ремонт Петрівського районного музею історії на суму 163,0 тис. грн. та засновано сквер під символічною назвою «Єдність Петрівщини»;
- придбані сценічні костюми і сценічне взуття аматорському хоровому колективу районного Будинку культури та українські костюми для хореографічного відділення Пет-рівської дитячої музичної школи на суму 223,0 тис. грн.;
- виконані капітальні та поточні ремонти приміщень і покрівель сільських Будинків культури, клубів та бібліотек, встановлення теплогенераторів, заміну віконних прорізів, покращення матеріально-технічної бази на загальну суму 1,1 млн. грн.

Наступна галузь - житлово-комунальне господарство, в якій здійснені капітальні видатки переважно з місцевого бюджету та реалізовані інвестпроекти на загальну суму близько 14,5 млн. грн., основними з яких є:
- «Водопровідна мережа по вулиці Леніна, смт Петрове Петрівського району – реконструкція (третя черга)», який реалізований за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на суму 3,0 млн. грн.;
- відновлення зовнішнього вуличного освітлення на територіях сільських, селищних рад району на суму 2,4 млн. грн.
- оновлення сільськими, селищними радами містобудівної документації населених пунктів району на суму 450,0 тис. грн.;
- реконструкція водопровідної системи головного корпусу Петрівської центральної районної лікарні на суму 328,0 тис. грн.;
- облаштування на територіях населених пунктів району зупинок громадського транспорту на суму 114,0 тис. грн.;
- ремонт покрівель багатоквартирних житлових будинків в смт Петровому - 580,0 тис. грн.;
- в с. Ганнівці ведуться роботи з будівництва водопровідної мережі, освоєно близько 500,0 тис. грн.;
- Зеленською сільською радою придбано техніку для КП «Комунсервіс» (трактор, косилку, сніговідвал, екскаватор, установку з виробництва пелетів) на суму більше 900,0 тис. грн.;
- Петрівською селищною радою реалізовано інвестиційний проект «Упорядкування прибудинкової території біля будинків №№ 5, 6 по вул. Літвінова в смт Петровому». Освоєно 1650,0 тис. грн., у тому числі 140,0 тис. грн. - грант ПрАТ «ЦГЗК» в рамках виграного конкурсу інвестпроектів за Програмою «Місто - нашими руками».

Наступна галузь розгляду - охорона навколишнього природного середовища, освоєння коштів по якій склало 13,8 млн. грн. за рахунок реалізації наступних інвестиційних проектів:
- «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Березніговатої в смт Петровому з проведенням робіт по благоустрою берегової лінії водойми з улаштуванням габіонного кріплення», освоєно 769,0 тис. грн.;
- будівництво і реконструкція каналізаційних мереж і споруд закладів освіти та охорони здоров’я, освоєно 2,6 млн. грн.;
- відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Березніговатої в смт Петровому, Іскрівського водосховища в районі мосту на території Богданівської сільської ради, річки Зеленої в центральній і південній частині с. Йосипівки та річки Жовтої на території Ганнівської сільської ради з проведенням робіт по розчищенню та благоустрою берегової лінії водойм, освоєно 4,6 млн. грн.;
- будівництво протиповеневого ставка на території Йосипівської сільської ради, освоєно 694,0 тис. грн.;
- реконструкція каналізаційних мереж в смт Петровому - 1,3 млн. грн.;
- будівництво гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення поверхневими водами вул. Шкільної в с. Йосипівці на суму 220,0 тис. грн.;
- на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ, забезпечення екологічного зберігання і захоронення відходів, придбання обладнання та інвентаря, здійснення заходів з благоустрою і озеленення територій спрямовано кошти в сумі 2,6 млн. грн.;

Наступна важлива галузь економіки району - транспорт та автомобільні дороги, на розвиток якої спрямовано 5,6 млн. грн. з державного бюджету та 7,6 млн. грн. - з місцевих бюджетів. У цьому напрямку реалізовані наступні інвестпроекти:
- «Проведення капітального ремонту мосту по вулиці Ілліча (Центральній) в смт Петровому Кіровоградської області» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на загальну суму 2,8 млн. грн.;
- «Капітальний ремонт ділянки дороги Т-12-15 Глинськ - Олександрія - Петрове, Петрівський район» за рахунок цієї ж субвенції на загальну суму 4,1 млн. грн.;
- капітальні та поточні ремонти комунальних доріг на території району за кошти місцевих бюджетів та кошти со-ціально відповідального бізнесу на загальну суму
6,7 млн. грн. Значні кошти місцевих бюджетів у цьому напрямку спрямовували Петрівська селищна, Ганнівська, Зеленська, Чечеліївська та Йосипівська сільські ради.

Наступна галузь - фізкультура і спорт, на розвиток якої спрямовано 1,6 млн. грн., у тому числі:
- за рахунок коштів соціально відповідального бізнесу виконано капітальний ремонт спортивного залу Петрівської дитячої музичної школи на суму 970,0 тис. грн.;
- на територіях населених пунктів району побудовані дитячі ігрові і спортивні майданчики та встановлені вуличні тренажери на загальну суму 665,1 тис. грн.

Тут слід зазначити, що у 2015 – 2016 роках, за рахунок власних коштів суб’єктів господарювання, здійснені основи інвестиції, спрямовані на розвиток матеріально-технічної спортивної галузі району, а саме:
- реконструкція ТОВ А/ф «П’ятихатська» стадіону «Інгулець» в смт Петровому, створення в с. Володимирівці тренувальної бази для дитячо-юнацької спортивної школи, яка включає в себе спортивні майданчики та адмінприміщення, будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в смт Петровому;
- будівництво ПСП «Зарічне» стадіону зі штучним покриттям в с. Новий Стародуб.

Ще одна важлива галузь - соціальний захист та соціальне забезпечення, на підтримку якої спрямовано 1,6 млн. грн., практично вся ця сума – кошти місцевих бюджетів.
У даній галузі були реалізовані наступні інвестиційні проекти і соціальні заходи:
- здійснено капітальний ремонт територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петрівського району, крім того - також покращено його матеріально-технічну базу на загальну суму 1,1 млн. грн.
- виконано частковий капітальний ремонт будівлі Петрівської районної організації ветеранів України на суму 165,0 тис. грн.
- здійснено благоустрій «Скверу ветеранів» завдяки ви-граному конкурсу інвестпроектів за Програмі є ПрАТ «ЦГЗК» «Місто – нашими руками» на загальну суму 307,3 тис. грн.

Серед інших важливих проектів можна відзначити допомогу в проведенні зовнішнього ремонту Свято-Покровської церкви на суму 160,0 тис. грн.

Крім завдань щодо покращення інвестиційного клімату на території району, підтримки соціально-культурної сфери та вирішення інших проблемних питань розвитку інфраструктури, пріоритетним завданням діяльності райдержадміністрації була підтримка мобілізованих та демобілізованих учасників антитерористичної операції.

Так у 2016 році була надана допомога військовій частині Збройних Сил України (польова пошта 2304), над якою здійснює шефство райдержадміністрація, а саме: здійснено ремонт автомобіля ВАЗ 2106; заготовлено дрова (30 кубометрів).

Важливим моментом є те, що протягом 2016 року через ЦНАП райдержадміністрації надійшло 137 звернень від учасників АТО щодо надання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

Головним управлінням Держгеокадастру у Кірово-градській області видано 129 наказів щодо надання дозволів на виготовлення проектної документації із землеустрою та 19 наказів щодо затвердження документації із землеустрою та передачі у приватну власність земельних ділянок на загальну площу 36,7 га за рахунок земель державної власності.

Станом на 01 січня 2017 року по району зарезервовано земельні ділянки для передачі у власність учасникам АТО загальною площею 128,24 га.

Також протягом 2015 – 2016 років:
- встановлено статус учасників бойових дій з числа учасників АТО 200 особам;
- виплачено компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг 181 учаснику АТО, яким ще не встановлено статус учасник бойових дій, за рахунок коштів районного бюджету (в розмірі 50 %) на загальну суму 208,3 тис. грн.;
- виплачено допомогу на лікування 14 пораненим учасникам АТО та допомогу 2 сім’ям загиблих учасників АТО на загальну суму 113,0 тис. грн.;
- послугою сімейного відпочинку скористалися 13 сімей демобілізованих учасників АТО (38 осіб, з них – 25 - дорослих, 13 - дітей);
- забезпечено санаторно-курортними путівками 18 учасників АТО;
- щорічну разову грошову допомогу до 5 травня виплачено 180 учасникам АТО в сумі 920,0 грн.
- 19 демобілізованих учасників АТО навчалися на курсах водіїв за категорією «С» та «Д». Загальна сума витрат на навчання склала 161,5 тис. грн.;
- складено 301 соціальний паспорт демобілізованих учасників АТО;
- здійснено оцінку потреб 95 сімей учасників АТО (психологічна, правова, медична допомога, працевлаштування, оздоровлення) та направлено до відповідних установ та організацій, до компетенції яких належить їх забезпечення;
- в рамках діяльності спеціалізованого формування обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи», психологами Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни та центру медико-психологічної реабілітації «КОМ-ПАС» забезпечено надання кваліфікованої психологічної допомоги 3 особам.

Таким чином, з огляду на наведені щойно статистичні показники, повинні зазначити, що маємо усі підстави вважати діяльність Петрівської районної державної адміністрації по здійсненню нею делегованих їй районною радою повноважень досить успішною і конструктивною. Але мусимо визнати, що ці досягнення є нашим спільним успіхом, адже одноосібно районна державна адміністрація, звичайно, не змогла б його домогтися. Відтак хочу щиросердно подякувати за допомогу, підтримку і співпрацю усій громаді Петрівщини, народному депутатові України Анатолію Івановичу Кузьменку, голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергію Анатолійовичу Кузьменку, колективам працівників районної державної адміністрації та районної ради і, зокрема, голові районної ради Тамарі Вікторівні Сакарі, усім сільським та селищним головам та очолюваним ними органам місцевого самоврядування, керівникам сільгосппідприємств району, передусім тим, хто завжди готовий до продуктивної взаємодії, спрямованої на розвиток і забезпечення життєдіяльності громади району, трудовому колективу ПрАТ «ЦГЗК» і, зокрема, його генеральному директорові Дмитру Володимировичу Шевчику. Дозвольте висловити усім вам, дорогі друзі, слова щирої вдячності і прихильності за ту неоціненну допомогу, яку ви надаєте для розвитку Петрівщини. Вдячності, зокрема, й за те, що ми не стали акцентуватися кожен на своїх політичних пристрастях та уподобаннях, залишивши по-літиканство столичним політиканам. Тож закликаю і надалі усіх до конструктивізму, корисної й продуктивної співпраці, адже найвищою оцінкою усій нашій діяльності має стати висока якість і достойний рівень життя усіх громадян Петрівщини. Саме для цього пропоную знову і знову мобілізувати усі наші спільні зусилля.

На знімках: оновлений районний Будинок культури радує око новими вікнами та яскравою сучасною покрівлею; ремонт даху будинку по вул. Святковій; старий-новий спортивний зал, в якому колись удосконалювали свою спортивну майстерність батьки та навіть дідусі нинішніх юних спортсменів, послужить ще не одному поколінню петрівчан; заготівля дров для підшефної військової частини, новенький шкільний автобус став власністю новостародубських школярів; символічний сертифікат ЄС/ПРООН та відреставроване приміщення Чечеліївського ФАПу.