заняття веде психолог Вікторієя ВасянінаЧас, в який ми живемо, це час стрімкого руху вперед. Кожна окрема особистість повинна швидко орієнтуватися в умовах сьогодення, адаптовуватися до постійних змін і вміти приймати правильні рішення.
Не кожній дорослій людині це вдається відразу. А дитині - тим паче. Тому дитяча аудиторія повинна мати надійне підґрунтя, аби зорієнтуватися у тому, що її оточує, навчитися правильно жити серед інших людей, застосовуючи набуті знання, отримані від педагогів і батьків.
В умовах постійного збільшення обсягів навчального матеріалу дитині дедалі складніше зібрати весь спектр отриманих знань у цілісну картину. Цю проблему доводиться вирішувати, починаючи з початкової школи і дошкільного навчального закладу, де закладається основа знань, умінь та навичок маленької особистості. Тож на зміну традиційним методам навчання і виховання приходять сучасні, які мають компетентнісну спрямованість. Не секрет, що успішна адаптація до шкільного життя майбут-нього першокласника залежить від того, яке виховання дитина отримала до вступу в школу.

засідання групи творчого об”єднання у складі: Віторії Васяніної, Світлани Круглик та Алли КоннікПереважна більшість дошкільнят отримують перші паростки знань у до-шкільних закладах. Тому неодмінною потребою часу стає тісний зв”язок вчителя початкової ланки та вихователя ДНЗ. Відчуваючи цю потребу, педагоги намагаються спільно вирішувати проблеми важкого для дитини адаптаційного періоду. Як, наприклад, це робимо ми у Баштиному, де на базі нашого ДНЗ «Вербиченька» чотири роки поспіль працює творча група (керівник - вчитель початкових класів Світлана Миколаївна Круглик, вона ж і автор цих рядків). Членами цього об”єднання є: сама Світлана Миколаївна та Ольга Олексіївна Алєк-сєйчик, - вчителі початкових класів, Алла Миколаївна Коннік - завідувач ДНЗ «Вербиченька» та Вікторія Володимирівна Васяніна - шкільний психолог.
Мета роботи добровільного об”єднання – створення умов успішної адаптації до-шкільника до шкільного життя за психологічної підтримки дітей і батьків вихованців, розбудова співпраці між педагогами та батьківською громадськістю на засадах сучасної технології розвивального навчання.
Особливість роботи творчої групи полягає в тому, що план вибудувано на пер-спективу, але в нього постійно вносяться певні зміни, виходячи із потреб сучасних дітей, запитів батьків та проблем, що виникають у процесі навчально – виховної діяльності. Тобто планування має діяльнісну орієнтацію на особистість.
Основою роботи творчої групи є чотири засідання на рік, на яких педагогами опрацьовуються новинки у сфері спільної роботи вчителя початкових класів, вихователя дошкільного закладу та психолога. Теоретична частина засідань включає обговорення новинок досвіду харківських навчальних закладів та здобутки у сфері власних напрацювань. Результатом успішного застосування власного досвіду є бажані результати досліджень, що проводяться у експериментальній групі дітей (учні 4 класу Червонокостянтиніськоїзагальноосвітньої школи, що працюють за технологією розвивального навчання Ельконіна - Давидова).
До всіх основних свят в межах творчої групи проводяться відповідні заходи. Так 27 вересня, в рамках Дня дошкільника, на базі ДНЗ «Вербиченька» було проведено вдало впроваджувану форму роботи «День відкритих дверей». Провідною метою цієї роботи визначено пропаганду досвіду роботи творчої групи для батьківської громадськості з метою навчання сучасним методам родинного виховання та ознайомлення з прийомами роботи з дітьми дома.
В цей день були присутні батьки всіх вихованців ДНЗ «Вербиченька», запрошено гостей: бабусь, членів родин, вихователів ДНЗ «Сонечко». Члени творчої групи показали у дії результативність своєї роботи. Зокрема, шкільним психологом Вікторією Васяніною було проведено заняття з розвитку критичного мислення, що є основою успішного розвитку дитини. Цікавою формою роботи для батьків і дітей виявилося проведення психологом тесту на успадкування дітьми рис характеру від батьків  та рівень їх сумісності. Психологом було надано конкретні поради  батькам щодо встановлення партнерських відносин, які будуть основою співпраці вчителя майбутнього першого класу  з першокласниками. Завідувачем ДНЗ «Вербиченька» Аллою Коннік продемонстровано фрагмент інтегрованого заняття у різновіковій групі з розвитку логіко – математичного мислення, показано методичні прийоми, які батьки можуть застосовувати дома для розвитку дитини, проаналізовано типові помилки, яких вони можуть припускатися при роботі з дітьми. Мною, як керівником творчої групи, постійно проводився аналіз побачених  форм роботи з наданням практичних порад батькам. Після спільної роботи педагогів, психолога, батьків, дітей та гостей члени творчої групи працювали з батьківською громадськістю в рамках «Батьківського порадника». Специфіка цієї роботи полягає в тому, що методичні знання надаються у формі порад, враховують вікову диференціацію, сучасні форми роботи з батьками (рекомендації, розміщені педагогами на власних блогах). Про ефективність цієї форми роботи свідчить те, що на цьому засіданні батьки звернулися з проханням збільшити кількість лекцій і практикумів із щоквартальних на щомісячні. Епілогом роботи стало традиційне засідання членів творчої групи, на яке було запрошено вихователя ДНЗ «Сонечко» Наталію Анато-ліївну Дудко. Для бажаного гостя було за-пропоновано обмін досвідом роботи творчої групи.
Слід відмітити дружелюбну атмосферу ДНЗ «Вербиченька», на базі якого проводиться робота у сфері наступності між дошкільником та школярем. Хотілося б висловити щиру вдячність батькам вихованців села Баштине, які є активними учасниками виховного процесу та спонсорами у створенні навчально-методичної бази закладу.
Хочеться, аби творча праця педагогів і надалі зміцнювала стосунки між навчальними закладами, батьками і вихованцями.
В яких же одиницях вимірювання можна виразити творчість? Це філософське питання для роздумів кожного педагога. А от вартість творчості умовно визначена окремими психологами. За словами Л.С.Виготського, творчість «…оцінюється не заробітною платою педагогам, а тією особистістю, яку вони виховали».

СВІТЛАНА КРУГЛИК, керівник творчої групи щодо наступності між ДНЗ та початковою школою.

На знімках: заняття веде психолог Вікторієя Васяніна; засідання групи творчого об”єднання у складі: Віторії Васяніної, Світлани Круглик та Алли Коннік.