Права і свободи людини та громадянина закріплені Конституцією України. Відповідно до ст.59 кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

Для забезпечення права громадян на отримання безоплатної правової допомоги, постановою Кабінету міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 99 прийнято рішення про ліквідацію територіальних управлінь юстиції та утворення бюро правової допомоги в структурі місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що дасть можливість отримати кожному таку допомогу за місцем проживання.
17 таких бюро правової допомоги створено і в Кіровоградській області. Одне із них запрацює з 1-го вересня 2016 року в смт. Петровому, яке обслуговуватиме мешканців району.

Бюро правової допомоги є самостійним відділом місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, основними завданнями якого є:
1) правопросвітництво у територіальних громадах;
2) надання безоплатної первинної правової допомоги;
3) забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги;
4) надання безоплатної вторинної правової допомоги (крім захисту);
5) забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції.
Бюро відповідно до покладених на нього завдань:
- регулярно розповсюджує інформацію у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;
- проводить тематичні семінари, лекції, зокрема у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти, навчально-виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення;
- здійснює особистий прийом та облік осіб, які звертаються до Бюро для отримання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги , роз’яснює положення законодавства у сфері безоплатної правової допомоги та порядок отримання правової допомоги;
- надає правову інформацію, консультації і роз’яснення з правових питань;
- забезпечує складення заяв, скарг та інших документів правового характеру;
- забезпечує роботу мобільних консультаційних пунктів;
- забезпечує прийом заяв про надання безоплатної вторинної правової допомоги, їх реєстрацію та передання до відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами місцевого центру на паперових та/або електронних носіях, надає допомогу у складанні таких заяв;
- забезпечує надання доступу до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою яких особа може отримати доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції; надає консультації, роз’яснює правила пошуку та порядок отримання відомостей із зазначених сервісів.

До уваги!

За отриманням правової допомоги мешканці смт. Петрове вже з першого вересня можуть звертатися за адресою: смт. Петрове, вул. Ілліча (Центральна), 21