голови Петрівської районної ради та голови Петрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області
від 11 липня 2016 року № 16-гр/227-р

Про районну Дошку пошани

Відповідно до частини 7 статті 55, частини 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 13.6 розділу ХІІІ Регламенту Петрівської районної ради сьомого скликання, статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою вшанування осіб і колективів підприємств, установ та організацій за вагомий внесок у соціальний, економічний та культурний розвиток Петрівського району, ефективну діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, високу професійну майстерність, громадську та благодійну діяльність:
1. Затвердити Положення про районну Дошку пошани (додається).
2. Утворити комісію з питань розгляду клопотань щодо вшанування на районній Дошці пошани у складі згідно з додатком.
3. Затвердити Положення про комісію з питань розгляду клопотань щодо вшанування на районній Дошці пошани (додається).
4. Затвердити зразки посвідчень, які вручаються особам та колективам, що вшановані на районній Дошці пошани (додається).
5. Районну Дошку пошани оновлювати щороку до Дня незалежності України.
6. Передбачати в кошторисі Петрівської районної ради на бюджетний рік кошти на поточний ремонт та оновлення районної Дошки пошани.
7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної ради та голови районної державної адміністрації від 26 травня 2009 року
№ 14-гр / 406-р „Про районну Дошку пошани”.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаємо за собою.

Тамара Сакара, голова районної ради

Сергій Завалій, голова райдержадміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Петрівської районної ради та голови Петрівської районної державної адміністрації
11 липня 2016 № 16-гр/227-р

ПОЛОЖЕННЯ
про районну Дошку пошани

1. Районна Дошка пошани є почесним засобом відзначення та заохочення кращих громадян та колективів підприємств, установ і організацій району усіх форм власності, які своєю працею внесли вагомий внесок в економічний, соціальний та культурний розвиток району.
2. На районній Дошці пошани вшановуються громадяни та колективи підприємств, установ і організацій, які своєю сумлінною працею досягли вагомих результатів у економічному, соціальному та культурному розвитку району, здійсненні ефективної діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, за високу професійну майстерність, громадську і благодійну діяльність, проведення заходів щодо забезпечення законності прав і свобод громадян, здобули значних успіхів у виробничій, соціально-культурній, освітянській, правоохоронній, творчій, спортивній, громадській діяльності, внесли вагомий вклад у створенні матеріальних, культурних і духовних цінностей Петрівщини.
3. Право бути вшанованим на районній Дошці пошани мають громадяни України, а саме:
- посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
- депутати районної, сільських, селищних рад;
- працівники та трудові колективи підприємств, установ, організацій;
- територіальні громади сіл, селищ району;
- об’єднання громадян та їх члени;
- органи самоорганізації населення та їх керівники.
4. Клопотання щодо вшанування осіб та колективів підприємств, установ та організацій (далі – Клопотання) на районній Дошці пошани, яке вноситься керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, сільськими, селищними головами, постійними комісіями районної ради, керівниками колективів підприємств, установ, організацій, керівниками об’єднань громадян подається одночасно голові Петрівської районної ради та голові Петрівської районної державної адміністрації щороку до 1 липня.
5. Клопотання перед керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади сільськими, селищними головами, постійними комісіями районної ради, керівниками колективів підприємств, установ, організацій, керівниками об’єднань громадян можуть порушувати профспілкові організації підприємств, установ, організацій, представники органів самоорганізацій населення, збори (конференції) громадських організацій, збори колективів підприємств, установ, організацій, депутати районної ради. Клопотання на сільських та селищних голів порушують їх заступники або секретарі, а на інших керівників – їх заступники чи керівники підприємств, установ, організацій вищого рівня.
6. Клопотання оформляється за формою, згідно з додатком 1. До клопотання додаються оформлені в установленому порядку:
- відомості про виробничі, творчі та інші досягнення особи, колективу, що пропонуються для вшанування на районній Дошці пошани згідно з додатком 2;
- біографічна довідка, згідно з додатком 3;
- копія паспорта, копія облікової картки платника податків;
- згода на обробку персональних даних.
7. Клопотання, які надійшли до Петрівської районної ради, реєструються у загальному відділі виконавчого апарату районної ради і передаються голові районної ради для прийняття відповідного рішення. Клопотання з доданими до них документами та резолюцією голови районної ради, через загальний відділ виконавчого апарату районної ради, передаються до комісії з питань розгляду клопотань щодо вшанування на районній Дошці пошани.
8. Клопотання, які надійшли до Петрівської районної державної адміністрації, реєструються у загальному відділі апарату райдержадміністрації і передаються голові районної державної адміністрації для прийняття відповідного рішення. Клопотання з доданими до них документами та резолюцією голови районної державної адміністрації, через загальний відділ апарату районної державної адміністрації передаються до комісії з питань розгляду клопотань щодо вшанування на районній Дошці пошани.
9. Комісія з питань розгляду клопотань щодо вшанування на районній Дошці пошани у десятиденний термін, з дня отримання клопотань, розглядає їх і шляхом прийняття рішення виносить його одночасно на розгляд голови районної ради та голови районної державної адміністрації.
10. Виконавчий апарат Петрівської районної ради готує посвідчення, що вручаються особам та колективам, які вшановуються на районній Дошці пошани.
11. Про вшанування на районній Дошці пошани видається розпорядження голови Петрівської районної ради та голови Петрівської районної державної адміністрації.
12. Особам та колективам, які вшановуються на районній Дошці пошани, вручається посвідчення та грошова винагорода за рахунок районних видатків районної ради в розмірі: для осіб – 500 гривень, колективам -1000 гривень, або цінний подарунок вартістю, передбаченою для грошової винагороди. Облік і реєстрація посвідчень, про вшанування на районній Дошці пошани, здійснюється виконавчим апаратом районної ради та відділом управління персоналом апарату районної державної адміністрації.
13. Рішення про наступне вшанування на районній Дошці пошани тієї ж самої особи чи колективу може прийматися не раніше, як через 3 роки.
14. Вручення посвідчень та цінних подарунків здійснюється головою районної ради та головою районної державної адміністрації або, за їх дорученням, іншими посадовими особами в урочистій обстановці.
15. Кількість осіб та колективів, які вшановуються на районній Дошці пошани, визначають голова районної ради та голова районної державної адміністрації за пропозицією комісії

16. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення оновлення районної Дошки пошани здійснює виконавчий апарат районної ради, яке включає в себе організацію оновлення, виготовлення стендів, посвідчень, капітальний та/або поточний ремонт конструкцій.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Петрівської районної ради та голови Петрівської районної державної адміністрації
11 липня 2016 № 16-гр/227-р

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань розгляду клопотань щодо вшанування на районній Дошці пошани

1. Комісія з питань розгляду клопотань щодо вшанування на районній Дошці пошани (далі - комісія) утворюється розпорядженням голови Петрівської районної ради та голови Петрівської районної державної адміністрації.
Комісія у своїй роботі керується розпорядженнями голови Петрівської районної ради та голови Петрівської районної державної адміністрації, а також цим Положенням.
2. Головним завданням комісії є вирішення питань, пов’язаних з розглядом клопотань та визначенням кращих посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, депутатів районної, сільських, селищних рад; працівників та трудових колективів підприємств, установ, організацій; територіальних громад сіл, селищ району; об’єднань громадян та їх членів; органів самоорганізації населення та їх керівників для вшанування їх на районній Дошці пошани.
3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
- розглядає клопотання та матеріали на претендентів щодо вшанування їх на районній Дошці пошани;
- повертає суб’єктам внесення клопотань, у разі подання матеріалів у неповному обсязі, клопотання та матеріали на доопрацювання;
- вносить пропозиції голові районної ради і голові районної державної адміністрації про кількість осіб та колективів, підприємств, установ, організацій, які будуть вшановуватися на районній Дошці пошани;
- приймає рішення, яким визначає претендентів на вшанування на районній Дошці пошани.
4. Комісія діє у складі двох співголів, двох заступників співголів, секретаря та членів комісії. Кількісний і персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови Петрівської районної ради та голови Петрівської районної державної адміністрації.
До складу комісії можуть входити керівники структурних підрозділів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представники громадськості, депутати районної ради, а у разі необхідності – й інших організацій та установ.
5. Організацію роботи комісії забезпечують співголови. У разі відсутності співголови комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. Діловодство здійснює секретар комісії, який відповідає за правильне ведення документації, підготовку засідань комісії, необхідних матеріалів, їх зберігання та облік. У разі відсутності секретаря його обов’язки виконує один із членів комісії, який визначається співголовами.
6. Засідання комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік і правомочні, якщо на них присутні більше половини її складу. Всі питання в комісії вирішуються більшістю голосів присутніх членів комісії.
7. Протокол та рішення комісії підписують співголови і секретар комісії. У разі відсутності співголови комісії протокол та рішення комісії підписує заступник співголови комісії. У разі відсутності секретаря комісії протокол та рішення комісії підписує один із членів комісії, який виконував його обов’язки.
8. Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії здійснюють виконавчий апарат районної ради та апарат районної державної адміністрації.

ДОДАТОК
до розпорядження голови Петрівської районної ради та голови Петрівської районної державної адміністрації
11 липня 2016 № 16-гр/227-р

  Склад комісії з питань розгляду клопотань щодо вшанування на районній Дошці пошани
Співголови комісії  
 Іванова Антоніна Анатоліївна - заступник голови районної ради
 Панета Тетяна Григорівна - заступник голови районної державної адміністрації
Заступники співголів комісії 
 Гнатюк Борис Іванович - керуючий справами виконавчого апарату районної ради
 Смехова Ольга Олексіїна - керівник апарату районної ради державної адміністрації
Секретар комісії
 Пронь Світлана Анатоліївна - начальник відділу управління персоналом апарату районної державної адміністрації
Члени комісії
 Ющенко Віктор Миколайович - голова постійної комісії районної ради з питань діяльності територіальних громад, об’єднань громадян, регламенту, депутатської етики та дотримання законності
 Давидовський Андрій Миколайович - голова постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, благоустрою, розвитку населених пунктів, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку
 Поворознюк Олександр Григорович - голова постійної комісії районної ради з питань діяльності економіки, бюджету, фінансів та підприємницької діяльності
 Самохвал Тамара Василівна - голова постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, молодіжної політики та спорту, культури, туризму, освіти, сім’ї, жінок та дітей
 Горбанець Генадій Миколайович - начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації
 Овдій Галина Тарапонівна - начальник фінансового управління районної державної адміністрації

 

Додаток 1 до Положення про районну Дошку пошани, затвердженого розпорядженням голови Петрівської районної ради та голови Петрівської районної державної адміністрації 11 липня 2016 № 16-гр/227-р

Зразок клопотання щодо вшанування громадянина (колективу) на районній Дошці пошани

Голові Петрівської районної ради* (прізвище та ініціали)

Голові Петрівської районної державної адміністрації* (прізвище та ініціали)

Про вшанування на районній Дошці пошани

(Назва підприємства, установи, організації, структурного підрозділу районної державної адміністрації) порушує клопотання щодо вшанування на районній Дошці пошани (прізвище, ім’я, по батькові особи, посада відповідно штатного розпису) за заслуги у забезпеченні соціального та економічного розвитку району (за високу професійну майстерність, громадську та благодійну діяльність тощо, відповідно до професійної діяльності). Керівник підприємства, установи, організації, структурного підрозділу районної державної адміністрації, тощо ___________ _________________________ (підпис) (ініціал імені, прізвище) *Примітка: клопотання та відповідні матеріали щодо вшанування на районній Дошці пошани подаються окремо голові районної ради та голові районної державної адміністрації Додаток 2 до Положення про районну Дошку пошани, затвердженого розпорядженням голови Петрівської районної ради та голови Петрівської районної державної адміністрації 11 липня 2016 № 16-гр/227-р Зразок змісту відомостей про конкретні заслуги громадянина (колективу) щодо вшанування на районній Дошці пошани ВІДОМОСТІ про конкретні заслуги (прізвище, ім’я, по батькові громадянина, посада відповідно штатного розпису, або повна назва колективу) (Конкретні заслуги, ( за ІІ півріччя минулого та І півріччя поточного року) наприклад: розроблення нових програм, придбання обладнання тощо). Для колективу: зазначається також П.І.Б., посада керівника колективу підприємства, установи, організації.

Керівник підприємства, установи, організації, структурного підрозділу районної державної адміністрації, тощо

___________ __________________ (підпис) (ініціал імені, прізвище)

Додаток 3 до Положення про районну Дошку пошани, затвердженою розпорядженням голови Петрівської районної ради та голови Петрівської районної державної адміністрації 11 липня 2016 № 16-гр/227-р

Зразок біографічної довідки громадянина чи керівника колективу (у разі внесення пропозицій щодо вшанування на районній Дошці пошани)

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Прізвище, ім’я, по батькові громадянина або керівника колективу, який пропонується для вшанування на районній Дошці пошани

Працює

Громадянство Число, місяць і рік народження

Місце народження

Освіта Нагороди, почесне звання

Депутат ради

Паспорт

Ідентифікаційний код

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

з ________________по __________ ____ ______ (місяць) (рік) (місяць) (рік) __________________________________________ (посада, найменування підприємства, установи, організації) з______.___до цього часу ________________________ (місяць) (рік) (посада, найменування підприємства, установи, організації) Керівник підприємства, установи, організації, структурного підрозділу райдержадміністрації (тощо) або керівник служби управління персоналом _________________________ (підпис) (ініціал імені, прізвище)