Управління Державної казначейської служби України у Петрівському районі Кіровоградської області оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади державного службовця: головного казначея відділу видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів.

У конкурсі на заміщення тимчасово вакантної посади головного казначея відділу видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Управління Державної казначейської служби України у Петрівському районі Кіровоградської області можуть брати участь особи, які мають  повну вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, володіють комп’ютерною технікою на рівні користувача та вільно володіють державною мовою.

Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення в газеті. Додаткову інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна отримати в Управлінні Казначейства.

До заяви на участь у конкурсі додаються: особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4x6; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»; копія документа, який посвідчує особу; копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

За довідками звертатися за адресою: смт Петрове, вул. Ілліча, 46, тел. 9-61-73.