Рішенням Кіровоградської обласної ради від 27 січня 2015 року № 693 «Про обласний бюджет на 2015 рік» на фінансову підтримку малого та середнього бізнесу для впровадження бізнес – проектів виділені кошти у сумі 550 тис. грн.
Фінансова допомога суб’єктам підприємництва надається на конкурсних умовах співфінансування з місцевих бюджетів.
На засіданні Наглядової ради Регіонального фонду підтримки підприємництва в області (далі – РФПП) схвалено пріоритетні напрямки та умови проведення конкурсу, зокрема:
впровадження нових сучасних технологій, у першу чергу, енергозберігаючих та екологічно чистих;
виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;
підтримка власного виробника, зокрема, щодо:
виробництва продукції для потреб обороноздатності країни;
виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;
розширення випуску товарів народного споживання, сфери платних послуг та покращення їх якості тощо;
розвиток та підтримка підприємницької діяльності малозахищених верст населення, у першу чергу, у сільській місцевості;
відродження народних промислів та ремісництва.
Зважаючи на викладене, необхідно:
організувати інформаційно-роз’яснювальну роботу на відповідних територіях щодо можливості отримання суб’єктами малого та середнього бізнесу фінансової допомоги;
забезпечення підписання угод з РФПП щодо співпраці у частині фінансування бізнес – проектів;
надати інформацію про кошти, виділені у місцевих бюджетах, на підтримку малого та середнього підприємництва (у розрізі напрямків використання коштів).
Одночасно повідомляємо, що оголошення про проведення зазначеного конкурсу розміщені на офіційних сайтах облдержадміністрації, департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації та на сайті «Кіровоградщина бізнесова».
Інформаційно – консультаційне забезпечення щодо порядку надання фінансової допомоги, розробку бізнес – проектів тощо здійснює Регіональний фонд підтримки підприємництва в області (контактні телефони: 24 58 30, 24 08 86, директор – Слісаренко Сергій Володимирович).