Нещодавно у Балахівському клубі відбулося засідання, на котрому висвітлювалася перспектива відкриття кар’єру з видобування графітної руди у смт Балахівка. До обговорення актуального питання залучилися жителі селища, представники органів місцевого самоврядування Балахівки, Нового Стародубу та представники ТОВ «Розвиток Побужжя» місто Київ. Останні окреслили екологічні аспекти діяльності, детально охарактеризували планову роботу пов’язану із розробкою південної ділянки Балахівського родовища графіту, технологічний процес розробки родовищ, перспективи та наслідки.

Зустріч виявилася досить продуктивною, мешканці селища отримала відповіді на усі питання, котрі їх цікавили. Адже відкриття кар’єру матиме вагоме значення. По-перше: це нові робочі місця, тут актуальним постало питання про легалізацію робочої праці; По-друге: це серйозне втручання в екологічний стан довкілля, тож лунали питання стосовно того, який буде вплив на здоров’я населення: як здіснюватиметься очищення кар’єрних вод, і як дана діяльність відобразиться на якості питної води; які заходи будуть проведені за для контролю викиду забруднюючих речовин автотранспортом.

У короткому бліц-інтерв’ю вже по завершенню зустрічі Олег Бережной зазначив основні моменти:

– Видобування графітної руди буде здійснюватися безвибуховим екскаваторним способом, що забезпечує механічне розпушення. Передбачається транспортна система розкриття з екскаваторним завантаженням та перевезенням розкривних порід автосамоскидами в зовнішні відвали.

Стосовно стану здоров’я населення буде здійснюватися достатня кількість захисних заходів – розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні концентрації всіх забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони складуть менше 1,0 ГДК. Гранично допустима концентрація встановлює кількість шкідливої речовини в навколишньому середовищі, яка за постійного контакту або взаємодії за певний проміжок часу не впливає на здоров’я людини і не спричинює небажаних наслідків у майбутніх поколінь. Отже, вплив на здоров’я населення при реалізації планової діяльності допустимий.

Робочих місць на початку планується надати 50, а уже в подальшому – більше 200. Таким чином, певна кількість населення буде забезпечена місцем роботи.

Плануємо, що все задумане здійсниться.

Перше обговорення відбулося, усі питання розглянуто, тож тепер потрібно дочекатися остаточного результату.

Оксана Ліщенюк

На знімку: Олег Бережной.