Офіційно

Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) виконана в складі робочого проекту «Заходи щодо відно-влення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Зелена на ділянці мостового переїзду по вул. 8-го Березня в с. Йосипівка Петрівського району Кіровоградської області»

Розробником проектних рішень є Кіровоградська філія інституту «Дніпродіпроводгосп» на підставі завдання, виданого Йосипівською сільською радою Петрівського ра-йону Кіровоградської області.

Основне призначення проекту - екологічне покращення санітарного стану р. Зелена довжиною 570 м в с. Йосипівці.

Вийнятий грунт використовується для підсипання замкнутих понижень.

Запроектовані заходи забезпечують повну санітарно- епідеміологічну безпеку для населення, сприятливо вплинуть на соціальне середовище у зв’язку із меліоративним і екологічним покращенням заплави р. Зелена. Дане будівництво не є об’єктом екологічного ризику і не має впливу на елементи навколишнього природного середовища.

Зобов’язання замовника

При проведенні господарської діяльності замовник – Йосипівська сільська рада - зобов’язується:
- забезпечити виконання заходів з охорони навколишнього середовища в процесі будівництва;
- усувати наслідки можливих негативних впливів на навколишнє середовище;
- надавати громадськості інформацію про екологічну ситуацію в зоні впливу проектованої діяльності.

Іван Шульга, Йосипівський сільський голова Петрівського району Кіровоградської області
Станіслав Кожухар, директор Кіровоградської філії інституту «Дніпродіпроводгосп»

ПОГОДЖЕНО

Йосипівський сільський голова
Петрівського району Кіровоградської області
І.В. Шульга
“ ____ “ ____________________ 2018 р.
м.п.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1.Інвестор (замовник) Йосипівська сільська рада Петрівського району Кіровоградської області.

Поштова і електронна адреса 28323, с. Йосипівка, Петрівського района, Кіровоградської області, вул. Шкільна, 20.

2. Місце розташування майданчика (трас) будівництва (варіанти) на території с. Йосипівка.

3. Характеристика діяльності (об’єкта) Розчищення русла р. Зелена_(орієнтовно за об’єктами – аналогами, належність до об’єктів, об’єкт не становить підвищену екологічну безпеку, транскордонний вплив відсутній що становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу).

Технічні і технологічні дані Довжина траси розчищення 570 м (види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації).

4. Соціально-екологічна необхідність планової діяльності Покращення екологічного стану заплави річки Зеленої.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних Площа до 3,5 га (в тимчасове користування на період будівництва) (площа земель, що вилучається в тимчасове і постійне користування, вид використання) сировинних. Будівельні матеріали відповідно об’ємам робіт робочого проекту (види, обсяги, місце розробки і видобу-тку, джерела одержання)
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) ГСМ для будівельних машин до 0,5 т, (види, обсяги, джерела), трудових – Чисельність будівельників - відповідно об’ємам робіт робочого проекту.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) – Автотранспорт на період будівництва

7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності і захист території за варіантами.

8. Необхідна еколого – інженерна підготовка і захист території за варіантами – Згідно з робочим проектом

9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище: клімат і мікро-клімат – тимчасово, шляхом газовиділення і пилу при будівництві; повітряне – тимчасові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; водне – покращує водний режим річки; грунт – не впливає; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти не впливає. Заповідні об’єкти відсутні; навколишнє соціальне середовище (населення) – покращує санітарний стан річки, покращує умови проживання населення навколишнє техногенне середовище – не впливає.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення вийнятий грунт використовується для підсипання знижених ділянок заплави, ТПВ в незначній кількості вивозяться на місцеві сміттєзвалища, відпрацьовані масла відправляються на регенерацію.

11. Обсяг виконання ОВНС том ІІІ в складі робочого проекту згідно ДБН А 2.2.-1-2003.

12. Участь громадськості публікація в засобах масової інформації, додаткова інформація по адресу: Кіровоградська обл., Петрівський район, с.Йосипівка, тел. (0237) 9-26-45 протягом 30 днів з дня публікації (адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС, подачі пропозиції)

Замовник І.В.Шульга
Генпроектувальник М.П.Кожухар
М.П.