До районного бюджету за 2017 рік надійшло доходів (без урахування субвенцій з державного бюджету, крім освітньої та медичної субвенцій) у сумі 130153,0 тис.грн, що становить 109,5% до затвердженого з урахуванням внесених змін плану на рік.

Надходження до загального фонду склали 126821,8 тис.грн (97,4%), до спеціального фонду-3331,2 тис.грн (2,6%). У структурі доходів районного бюджету податкові та неподаткові надходження склали 50,1% (65181,7 тис.грн), субвенції з державного бюджету на освіту – 25,0% (32539,7 тис.грн) та охорону здоров’я - 15,0% (19482,9 тис.грн), додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я - 9,9% (12948,7 тис.грн).

Отримано субвенції з державного бюджету (крім субвенції на освіту та охорону здоров’я у сумі 73603,7 тис.грн (99,0% до плану).

З районного бюджету за 2017 рік проведено видатків на загальну суму 207261,4 тис.грн, у тому числі по загальному фонду - 185960,0 тис.грн, по спеціальному- 21301,4 тис.грн.

Фінансування видатків районного бюджету у 2017 році здійснено у повному обсязі зареєстрованих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансових зобов’язань.

Станом на 1 січня 2018 року кредиторська заборгованість по зареєстрованих зобов’язаннях відсутня.

Більш детальна інформація про виконання районного бюджету Петрівського району за 2017 рік розміщена на веб-сайті райдержадміністрації petrovo.kr-admin.gov.ua (у розділі «Виконання бюджетів: у підрозділі «Виконання місцевих бюджетів»).

Публічне представлення інформації про виконання районного бюджету за 2017 рік відбудеться 19 березня 2018 року о 15 годині в сесійній залі Петрівської районної ради.