МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

військового комісара Петрівського районного військового комісаріату 07.08.2017 смт. Петрове №125

Про призов громадян на строкову військову службу

1. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Указу Президента України № 44/2017 від 24 лютого 2017 року «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році», протягом серпня та жовтня - листопада 2017 року проводиться призов громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань України.

2. Явці на призовну дільницю Петрівського району для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни 1997 року, яким в період призову виповнилось 20 років, а також громадяни, які народились у 1990 -1996 р., у яких закінчилась відстрочка від призову, або не призвані раніше на строкову військову службу з різних обставин.

3. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути на призовну дільницю за адресою:

Петрівський районний військовий комісаріат: вул. Садова, 45, смт. Петрове, у встановлений час з документами, що зазначені в повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути до Петрівського районного військового комісаріату до 31.07.2017 та 10.10.2017 року та мати при собі документи, які посвідчують особу.

4. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Петрівського району, зобов’язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з’явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.

5. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій, в тому числі навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності, зобов’язані викликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного їх прибуття на призовну дільницю.

6. Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з законодавством.

Олег Откидач, ТВО Військового комісара Петрівського районного військового комісаріату, майор