Р і ш е н н я

Від 13 липня 2017 року № 624/7 смт Петрове

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік

Розглянувши пропозицію Петрівського селищного голови від 13 липня 2017 року № 01-15/642/1, проект рішення оприлюднений 26.05.2017 року, відповідно до статті 143 Конституції України, до Податкового кодексу України із внесеними змінами та доповненнями, пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення у відповідність до чинного законодавства місцевих податків та зборів, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії селищної ради з питань розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики та інвестицій від 13 липня 2017 року № 58, селищна рада ВИРІШИЛА:

«1. Встановити на території Петрівської селищної ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.1. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку, податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, згідно зі статтею 266 Податкового кодексу України.

1.2. Пільги із сплати податку.

1.2.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

1.2.2. Звільняються від оподаткування:
а) об’єкти нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у комунальній власності територіальної громади Петрівської селищної ради та закріплені за комунальними підприємствами, створеними Петрівською селищною радою на праві господарського відання або на праві оперативного управління;
в) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.
г) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
ґ) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
д) гуртожитки;
е) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;
є) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
ж) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
з) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
и) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

1.3. Ставка податку
1.3.1. Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюється у розмірі 1 відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового року) за 1 кв. метр бази оподаткування.
1.3.2. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,5 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.
1.3.3. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості - для господарських (присадибних) будівель, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у розмірі 0,01 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума розрахованого податку, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).
1.3.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
1.3.4. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному пунктом 266.7. та пунктом 266.8 статті 266 Податкового кодексу України.
1.3.5. Податок сплачується в Порядку та в строки визначені пунктом 266.9. та пунктом 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.
1.3.6. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.

2. Встановити на території Петрівської селищної ради транспортний податок.
2.1. Визначити, що платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 267.2. статті 267 Податкового кодексу України є об’єктом оподаткування.
2.2. Визначити, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, та з урахуванням особливостей визначених пунктом 267.2. статті 267 Податкового кодексу України.
2.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 267.2. статті 267 Податкового кодексу України.
2.4. Ставки податку встановлюються з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.
2.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
2.6. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному пункті 267.6 статті 267 Податкового кодексу України.

3. Встановити на території Петрівської селищної ради податок на землю.
3.1. Визначити, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених пунктом 269.1. статті 269 Податкового кодексу України.
3.2. Визначити, що об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених пунктом 270.1. статті 270 Податкового кодексу України.
3.3. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих на території Петрівської селищної ради, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.
3.4. База оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених статтями 281, 282 Податкового кодексу України та встановлених окремими рішеннями селищної ради відповідно до статті 284 Податкового кодексу України.
3.5. Визначити земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей визначених статтею 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до статті 284 Податкового кодексу України.
3.6. Встановити ставки земельного податку на 2018 рік за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено в межах населених пунктів Петрівської селищної ради:
- для комерційного використання 3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки;
- зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, у розмірі 0,2 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.
- за земельні ділянки (в межах та за межами населеного пункту), надані підприємствам зв’язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення), у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
- для сільськогосподарських угідь 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;
- для сільськогосподарських угідь, що використовуються для ведення особистого селянського господарства 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;
- для земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) 6 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

За земельні ділянки іншого використання в межах населених пунктів (не передбачені пунктом 3.6. цього рішення), нормативну грошову оцінку яких проведено, земельний податок становить 1,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Встановити ставки земельного податку на 2018 рік за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено за межами населених пунктів Петрівської селищної ради: у розмірі 2,5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

3.7. Звільнити органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи поліції утворені відповідно до законів України, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, від сплати земельного податку, що сплачується на території Петрівської селищної ради до місцевого бюджету.

3.8. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
Базовий податковий (звітний) рік починається 01 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

3.9. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 01 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 01 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.
Не визначені умови даним Положенням застосовуються відповідно до Податкового кодексу України.

4. Встановити єдиний податок на території Петрівської селищної ради.
4.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного).
4.2. Встановити ставки єдиного податку:
Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
- для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
- для другої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
4.3. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - другої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків у випадках визначених Податковим кодексом України.
4.4. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в пунктах 4.2., 4.3. встановлюється відповідно до пунктів 293.3-293.9 статті 293 Податкового кодексу України.
4.5. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

Петрівський селищний голова С. Тилик