Заявка
на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу Рядівським виробничо-структурним підрозділом ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД»

Рядівський виробничо-структурний підрозділ ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» розташований в с. Рядове Кірово-градської обл., Петрівського р-ну по вул. Дружби, 14. Підприємство спеціалізується на прийомі, переробці, короткочасному зберіганні зернових культур.

Підприємство діюче, відноситься до об’єктів третьої групи.

На території підприємства розміщуються: елеватор, зерносклади, ремонтно-механічна майстерня, зерносушарки, ваги.

Річний обсяг переробки зернових на підприємстві складає близько 31,750 тис. тонн.

До процесів, які впливають на атмосферне повітря, відносяться процеси прийому зерна з автотранспорту, його очистка, сушіння, відвантаження на залізничний та автомобільний транспорт, спалювання палива в зерносушарці; зберігання рідкого палива; ремонтні роботи - електрозварювання металів, заточка інструменту.

Під час експлуатації технологічного обладнання підприємства в атмосферне повітря викидаються такі забруднюючі речовини: речовини тверді суспендовані, сірки діоксид, азоту оксиди (в перерахунку на двоокис азоту), вуглецю оксид, вуглеводні, заліза оксид, марганець та його сполуки. При згорянні палива в атмосферу виділяються також парникові гази: вуглецю діоксид, діазоту оксид, метан, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОСи).

Усього по підприємству викидається в атмосферу 4,1438 т/рік забруднюючих речовин без урахування парникових газів.

Експлуатація технологічного обладнання здійснюється з дотриманням існуючих технічних вимог і правил, правил техніки безпеки та інших нормативних документів, тому ймовірність виникнення аварійних ситуацій досить низька. Особливі запобіжні або компенсаційні заходи не потрібні.

Ця публікація здійснюється в рамках розробки документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу для отримання дозволу на викиди.

Усім зацікавленим особам та організаціям з даного питання звертатися за адресою: Кіровоградська область смт. Петрове, вул. Святкова, 20, Петрівська районна державна адміністрація, тел. (05237) 9-63-01, 9-62-96.