Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за галуззю «Математичні методи, моделі в економіці», який відбувся у Запоріжжі, об‘єднав студентську наукову еліту із 39 вишів України. У місті козацької слави, в стінах Запо-різького національного університету, молоді науковці збираються вже втретє.

Цього року галузева конкурсна комісія з 80 студентських наукових робіт відібрала проекти 20 претендентів, які взяли безпосередню участь у конкурсі-захисті.

Конкурсантів та їх наукових керівників привітали представники державних органів управління Запорізької області та міста Запоріжжя, Запорізького національного університету, члени конкурсної комісії та представники роботодавців.

Зокрема, проректор із наукової роботи Запорізького національного університету Геннадій Васильчук побажав наснаги та успіху молодій еліті. Декан економічного факультету цього ж вишу Алла Череп підкреслила, що у період структурних та функціональних перетворень в Україні лише наука може показати, якими методами можливо забезпечити економічну стабільність і розвиток країни, а великий потенціал конкурсантів вселяє впевненість в успішному розв’язанні проблем, поставлених сьогоденням.

Представник Запорізької обласної адміністрації Ілона Нестеренко запросила молодих і талановитих економістів до роботи в органах державної влади, аби забезпечити економічне зростання регіону.
Привітання учасникам конкурсу, побажання успіхів та подальшої реалізації розпочатих наукових проектів передали конкурсантам переможці попередніх змагань: член наглядової ради ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат» Олександр Головін та викладач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету Сергій Іванов.

За результатами конкурсу переможцями стали та нагороджені:

дипломом І ступеня – Наталія Васьківська та Владислава Холод (ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”), Яна Костяна та Микола Попадик (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького), Тетяна Мудрук (Національний університет біоресурсів і природокористування), Владислав Чирва (Запорізький національний університет);

дипломом ІІ ступеня – Ксенія Касьянова (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), Сергій Миненко (Сумський державний університет), Владислав Полянський (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця), Владислав Шарапов (“ПВНЗ Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій”), Тетяна Сотникова (Класичний приватний університет);

дипломом ІІІ ступеня – Валентина Зелік (Національна металургійна академія України), Юлія Ковальчук та Віта-лій Жовнір (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”), Наталя Крижановська та Олег Дюльгер (Миколаївський національний аграрний університет), Марія Масьонкова (Тернопільський національний економічний університет), Поліна Мірошниченко (Харківський національний університет будівництва і архітектури), Катерина Пилипенко (Донбаська державна машинобудівна академія), Вікторія Фатич та Ольга Маковська (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського), Андрій Макаров та Вячеслав Шимонюк (Хмельницький національний університет), Вероніка Тимергазіна та Єлизавета Перерва (Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”), Олена Хемій (Львівський національний університет імені Івана Франка).

28 робіт, що не були відібрані до участі в підсумковій науково-практичній конференції, відзначені грамотами в номінаціях: «За високу практичну цінність отримання результатів дослідження», «За актуальність наукового дослідження», «За оригінальність постановки проблеми», «За оригінальність ідеї», «За неординарний підхід до вирішення проблеми» та «За застосування сучасних методів дослідження».

Гості заходу висловили вдячність організаторам за високий рівень проведення конкурсу впродовж усіх трьох років. Діяльність членів галузевої конкурсної комісії була відмічена грамотами.

Наукова бібліотека Запорізького національного університету влаштувала для учасників конкурсу наукових робіт, наданих економічним факультетом вишу, їх тематичну експозицію.

На знімку: дипломом І ступеня за перемогу в конкурсі Владислава Чирву нагороджують проректор з наукової роботи Запорізького національного університету Геннадій Васильчук та декан економічного факультету Алла Череп.