Рішення

від 26 лютого 2016 року    № 56

Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій до Петрівської  районної ради Кіровоградської області

Розглянувши пропозицію голови Петрівської районної ради від 15 лютого 2016 року № 01-13/31/1, відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», пункту 6 частини 1, частини 2 статті 43, статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою розширення можливостей реалізації права громадян на звернення до Петрівської районної ради Кіровоградської області із застосуванням ефективних новітніх методів, зокрема, шляхом електронної петиції, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань діяльності територіальних громад, об’єднань громадян, регламенту, депутатської етики та дотримання законності від 18 лютого 2016 року № 10, районна рада ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій до Петрівської районної ради Кіровоградської області згідно з додатком.
  2. Виконавчому апарату Петровської районної ради підготувати відповідні зміни до Регламенту Петрівської районної ради сьомого скликання.
  3. Рішення районної ради набирає чинності з дня його прийняття.
  4. Дане рішення офіційно оприлюднити в газеті «Трудова Слава» та на офіційному веб-сайті Петрівської районної ради.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Петрівської районної ради з питань діяльності територіальних громад, об’єднань громадян, регламенту, депутатської етики та дотримання законності.

Голова районної ради Т. Сакара

 

Додаток

до рішення Петрівської районної ради

26 лютого 2016 № 56

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок подання та розгляду електронних петицій до Петрівської районної ради Кіровоградської області

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Електронна петиція – колективне електронне звернення (ініціатива), як окремо реалізований програмний комплекс «Електронні петиції до Петрівської районної ради Кіровоградської області» на базі ресурсу «Єдина система місцевих електронних петицій» http://e-dem.in.ua, що функціонує в рамках офіційного сайту Петрівської районної ради Кіровоградської області, яке, за умови набрання необхідної їх кількості, обов’язкове до розгляду органами чи посадовими особами місцевого самоврядування в особливому порядку.

1.2. Електронна петиція є однією з форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування (далі – Петиція), яка подається та розглядається відповідно до статті 23.1 Закону України «Про звернення громадян» та цього Положення.

Розділ 2. Порядок подання електронної петиції

2.1. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції Петрівської районної ради Кіровоградської області з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України та нормативно-правовими актами.

2.2. Електронна петиція подається в електронній формі і повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти ініціатора, контактний номер телефону, зміст звернення з обґрунтуванням необхідності його розгляду та вирішення. До електронної петиції можуть додаватись проекти актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції, громадським об’єднанням, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.

2.3. В електронній петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст.

Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг.

2.4. Електронна петиція подається ініціатором через офіційний сайт Петрівської районної ради Кіровоградської області шляхом розміщення тексту петиції у розділі «Створити петицію».

2.5. Для подання електронної петиції ініціатору необхідно пройти реєстрацію в програмному комплексі «Система електронних петицій до Петрівської районної ради Кірово-градської області», зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти та надати згоду на обробку своїх персональних даних.

2.6. Електронна петиція впродовж 2 робочих днів з моменту подачі перевіряється Адміністратором на відповідність вимогам пунктів 2.1, 2.2 та 2.3 цього Положення. У разі невідповідності електронної петиції зазначеним вимогам, оприлюднення такої петиції не здійснюється, а ініціатору, у той же термін, надсилається мотивована відмова.

2.7. В разі відповідності петиції зазначеним вимогам, адміністратор передає петицію на розгляд голові районної ради (в разі його відсутності іншій посадовій особі, яка виконує його обов’язки), який розглядає її впродовж 3 робочих днів та приймає одне з рішень: оприлюднити петицію, відмовити в оприлюдненні петиції, якщо зміст питання не належить до компетенції органу місцевого самоврядування або порушує інші вимоги до електронних петицій встановлених чинним законодавством та цим Положенням.

2.8. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні електронної петиції, може виправити недоліки та подати цю петицію повторно.

2.9. Дата оприлюднення електронної петиції в програмному комплексі «Система електронних петицій до Петрівської районної ради Кіровоградської області» є датою початку збору голосів на її підтримку.

Інформація про початок збору голосів на підтримку електронної петиції невідкладно публікується на офіційному сайті Петрівської районної ради Кіровоградської області, а також надсилається ініціатору електронної петиції на електронну адресу, вказану під час реєстрації.

Кількість підписів та терміни збору підписів на підтримку петиції визначаються Регламентом Петрівської районної ради Кіровоградської області сьомого скликання.

Збір голосів здійснюється на офіційному веб-сайті Ради у розділі «Електронні петиції» на базі ресурсу «Єдина система місцевих електронних петицій» http://e-dem.in.ua

Для участі у зборі голосів учасник проходить електронну реєстрацію, зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, електронну адресу та контактний номер телефону.

Голоси, надіслані від однієї і тієї ж особи, вважаються недійсними та не враховуються при підрахунку голосів.

Розділ 3.Порядок розгляду електронної петиції.

3.1. Організацію розгляду електронних петицій, адресованих Петрівській районній раді Кіровоградської області, забезпечує юридичний відділ Петрівської районної ради Кіровоградської області або інша особа, визначена розпорядженням голови районної ради (Адміністратор).

3.2. Адміністратор забезпечує перевірку дійсності підписів на підтримку електронної петиції.

3.3. Термін збору голосів становить 90 днів з дня початку  збору голосів на підтримку електронної петиції.

3.4. Електронна петиція, що набрала на її підтримку не менше 100 голосів, не пізніше наступного робочого дня передається на розгляд голові районної ради.

3.5. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції  від  громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

3.6. Голова ради невідкладно, але не пізніше ніж через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, направляє її на розгляд до постійної комісії Ради, предметом відання якої є порушене автором петиції питання.

3.7. Постійна комісія не пізніше ніж через десять робочих днів після отримання електронної петиції розглядає електронну петицію на своєму засіданні.

На засідання постійної комісії, у разі необхідності, запрошується автор електронної петиції, залучаються фахівці, спеціалісти, інші особи виконавчого апарату районної ради, Петрівської районної державної адміністрації та інших державних органів.

За результатами розгляду електронної петиції постійна комісія надає висновок або рекомендацію відповідно до компетенції, або готує проект рішення Петрівської районної ради.

3.8. Голова районної ради, у разі отримання висновку або рекомендації від постійної комісії щодо електронної петиції, з метою вирішення питань, порушених у петиції, чи врахування поданих у ній пропозицій, видає доручення, розпорядження у межах своїх повноважень чи виносить розгляд питань, порушених у електронній петиції, на розгляд сесії районної ради.

3.9. Розгляд електронної петиції, проекту рішення з питання, зазначеного в електронній петиції, здійснюється Петрівською районною радою першочергово на найближчому пленарному засіданні у порядку, визначеному Регламентом Петрівської районної ради Кіровоградської області сьомого скликання.

Висновок або рекомендація постійної комісії щодо електронної петиції, проект рішення з питання, зазначеного в електронній петиції, розглядається районною радою першочергово на найближчому пленарному засіданні у порядку, визначеному Регламентом.

3.10. Інформація про результати розгляду електронної петиції надсилається автору електронної петиції на вказану під час реєстрації електронну адресу, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Петрівської районної ради Кіровоградської області.