Замовник: ПРАТ «ЦГЗК»

Поштова і електронна адреса: 50066, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, ПРАТ «ЦГЗК».

Місце розташування майданчика будівництва: с. Артемівка, Петрівський район, Кіровоградська область.

Характеристика діяльності: будівництво та відсипка відвалу з гірничих порід, які вилучаються з кар’єру №4 для підтримки виробничої потужності комбінату ПРАТ «ЦГЗК».

Технічні і технологічні дані: автомобільний відвал «Західний» (2-й етап) ємкістю 37435 тис.куб.м буде експлуатуватися з 2017 року по 2022 рік.

Відвал «Західний» (етап 2) призначений для складування розкривних порід, вийнятих при відпрацюванні Артемівського родовища залізної руди кар’єром №4 ПРАТ «ЦГЗК». Відвал є місцем постійного складування розкривних порід. У відвал «Західний» 2-ий етап будуть складуватися скельні і рихлі розкривні породи безпосередньо з екскаваторних вибоїв, а також розкривні породи з тимчасового відвалу.

Для розширення відвалу «Західний» використовуються земельні ресурси в кількості 115,7 га. Загальна кількість відходів на підприємстві становитиме 882,702 т/рік.

В результаті ведення гірничих робіт на відвалі «Західний» в атмосферне повітря будуть надходити такі забруднюючі речовини: пил, недиференційований за складом - 191,251 т/рік. При роботі двигунів гірничотранспортних машин в атмосферне повітря будуть викидатися забруднюючі речовини: азоту діоксид - 257,917 т/рік; ангідрид сірчистий - 60,880 т/рік; вуглецю окис - 502,571 т/рік; бенз(а)пірен - 0,0004 т/рік; вуглеводні граничні С12-С19 - 99,383 т/рік; пил, недиференційований за складом - 68,058 т/рік.

Кількість забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, є мінімально можливою і не надає значного впливу на навколишнє середовище.

Виникнення аварійних ситуацій при експлуатації проектованого об’єкта пов’язано, перш за все, з можливістю виникнення зсувів і обвалів в результаті порушення технології ведення робіт на відвалі, і природних стихійних лих (тривалих інтенсивних злив, землетрусів).

Вплив на геологічне середовище буде відбуватися в межах гірничого відводу і мати локальний характер.

Виходячи з проведених розрахунків ризиків впливу підприємства на здоров’я населення, можна зробити висновок про прийнятність планованої діяльності.

Соціальний ризик впливу підприємства дорівнює 1,7•10-8, що відповідає прийнятному рівню ризику.

Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки проектом передбачаються ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні та охоронні заходи.

Керівництво підприємства зобов’язується забезпечити будівництво та експлуатацію проектованого об’єкта відповідно до проекту, а також здійснити проектні рішення відповідно до вимог з охорони навколишнього середовища і гарантувати екологічну безпеку на всіх етапах будівництва та експлуатації проектованого об’єкта.