Управління соціального захисту населення Петрівської районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: завідувач сектору з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (тимчасово вакантна посада); начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення (тимчасово вакантна посада); начальник відділу прийняття рішень (тимчасово вакантна посада); головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності; головний спеціаліст відділу прийняття рішень; головний спеціаліст відділу виплат державних соціальних допомог і компенсацій; спеціаліст І категорії відділу прийому громадян; спеціаліст І категорії сектору з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

У конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача сектору з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (тимчасово вакантна посада) управління соціального захисту населення районної державної адміністрації можуть брати участь особи, які мають вищу бухгалтерсько-економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій, досконало володіють комп’ютерною технікою та вільно володіють державною мовою;

У конкурсі на заміщення вакантної посади начальника відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення (тимчасово вакантна посада) управління соціального захисту населення районної державної адміністрації можуть брати участь особи, які мають вищу бухгалтерсько-економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій, досконало володіють комп’ютерною технікою та вільно володіють державною мовою;

У конкурсі на заміщення вакантної посади начальника відділу прийняття рішень (тимчасово вакантна посада) управління соціального захисту населення Петрівської районної державної адміністрації можуть брати участь особи, які мають вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій, досконало володіють комп’ютерною технікою та вільно володіють державною мовою;

У конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління соціального захисту населення районної державної адміністрації можуть брати участь особи, які мають вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років, досконало володіють комп’ютерною технікою та вільно володіють державною мовою;

У конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу прийняття рішень управління соціального захисту населення районної державної адміністрації можуть брати участь особи, які мають вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі на посаді  провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років, досконало володіють комп’ютерною технікою та вільно володіють державною мовою;

У конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу виплат державних соціальних допомог і компенсацій управління соціального захисту населення районної державної адміністрації можуть брати участь особи, які мають вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі на посаді  провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років, досконало володіють комп’ютерною технікою та вільно володіють державною мовою;

У конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії відділу прийому громадян управління соціального захисту населення районної державної адміністрації можуть брати участь особи, які мають вищу економічну освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра, без вимог до стажу роботи, досконало володіють комп’ютерною технікою та вільно володіють державною мовою;

У конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії сектору з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС управління соціального захисту населення районної державної адміністрації можуть брати участь особи, які мають вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра, без вимог до стажу роботи, досконало володіють комп’ютерною технікою та вільно володіють державною мовою.

Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення в газеті. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається завідувачем сектору з кадрової та організаційної роботи управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

До заяви на участь у конкурсі додаються: особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»; копія документа, який посвідчує особу; копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних; довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

За довідками звертатися за адресою: смт Петрове, вул. Ілліча, 32, приймальня, тел. 9-62-52.