РІШЕННЯ

від 03 лютого 2014 року №  474

Про районний бюджет на 2014 рік

Розглянувши пропозицію голови Петрівської районної державної адміністрації від 22.01.2014 року № 01-35/21/1, на підставі пунктів 17, 18 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, статей 16, 20, 43, 55, 73, 77, 93, 101, 108 Бюджетного кодексу України та рішення Кіровоградської обласної ради «Про обласний бюджет на 2014 рік», висновків і рекомендацій спільного засідання постійних комісій районної ради від 03 лютого 2014 року, районна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 83942,4 тис. грн, з них обсяг дотації вирівнювання – у сумі 34501,7 тис. грн., та субвенцій – у сумі 30069,1 тис. грн. з Державного бюджету України.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 82707,8 тис. грн, спеціального фонду бюджету – у сумі 1234,6 тис. грн згідно з додатком 1.

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 83942,4 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 81710,6 тис. грн та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 2231,8 тис. грн за  тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів згідно з додатками 2, 3.

3. Затвердити розподіл видатків районного бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм згідно з додатком 3-1.

4. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 997,2 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 5.

5. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 997,2 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 997,2 тис. грн. згідно з додатком 5.

6.Установити: розмір оборотного залишку коштів районного бюджету у сумі 15,0 тис. грн; розмір резервного фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі 30,0 тис. грн.

7. Затвердити на 2014 рік обсяги міжбюджетних трансфертів, а саме:

субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм’ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм’ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам та тимчасової державної допомоги дітям – 23901,1 тис. грн;

субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот – 2626,6 тис. грн;

субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг з послуг зв’язку, iнших передбачених законодавством пільг – 469,8 тис. грн;

субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу – 2004,6 тис. грн;

субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату державної соцiальної допомоги на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, грошового забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам за надання соцiальних послуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм’ях за принципом «грошi ходять за дитиною» – 480,2 тис. грн;

субвенцiю державного бюджету мiсцевим бюджетам на часткове вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування осiб з гiпертонiчною хворобою у сумі 115,4 тис. грн;

субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання вулиць i дорiг комунальної власностi у населених пунктах у сумі 471,4 тис. грн. та міжбюджетні трансферти бюджетам сіл, селищ, згідно з додатком 4, з них: 

дотація вирівнювання сільським, селищним бюджетам у сумі 2988,7 тис. грн;

кошти, що передаються до районного бюджету у сумі 802,1 тис. грн;

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання вулиць i дорiг комунальної власностi у населених пунктах у сумі 471,4 тис. грн.

8. Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджетам сіл, селищ здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходження дотації вирівнювання з державного бюджету до загального фонду районного бюджету, згідно з додатком 4 до цього рішення.

Суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно з розписом районного бюджету шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховуються управлінням Державної казначейської служби України у Петрівському районі Кіровоградської області на підставі платіжних доручень фінансового управління райдержадміністрації бюджетам сіл, селищ за рахунок фактичних доходів загального фонду районного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця. 

9. Установити, що перерахування коштів, що передаються з бюджетів сіл, селищ до районного бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходження доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів, згідно з додатком 4 до цього рішення.

Суми недоодержаних коштів, що передаються з бюджетів сіл, селищ згідно з розписом районного бюджету шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, перераховуються управлінням Державної казначейської служби України у Петрівському районі Кіровоградської області на підставі платіжних доручень фінансового управління райдержадміністрації за рахунок фактичних доходів загального фонду відповідного бюджету села, селища з якого здійснюються такі платежі до 10 числа наступного місяця, а у грудні 2014 року до 20 числа.

10. Надати районній державній адміністрації право протягом 2014 року:

1) затверджувати з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет розподіл та перерозподіл, зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету у розрізі сільських, селищних бюджетів та головних розпорядників коштів районного бюджету, а саме:

обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на: 

виконання державних програм соціального захисту населення, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог;

у разі внесення змін розпорядженнями голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та рішеннями Кіровоградської обласної ради до затверджених обласною радою обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання програм соціального захисту населення і на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», вносити протягом 2014 року відповідні зміни до затверджених обсягів видатків, які здійснюються за рахунок зазначених субвенцій з державного бюджету, з наступним затвердженням на пленарному засіданні районної ради;

погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, відповідно до укладених договорів про організацію взаєморозрахунків;

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;

фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

за погодженням з постійною комісією районної ради з питань економіки, бюджету, фінансів та підприємницької діяльності - обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, а саме:

додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів;

додаткової дотації на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах;

субвенції на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів;

субвенції на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою;

2) затверджувати за погодженням з постійною комісією районної ради з питань економіки, бюджету, фінансів та підприємницької діяльності розподіл та перерозподіл коштів спеціального фонду районного бюджету, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва між сільськими, селищними бюджетами та головними розпорядниками коштів районного бюджету, об’єктами і заходами з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

3) у разі передбачення району додаткових міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів - за погодженням з постійною комісією районної ради з питань економіки, бюджету, фінансів та підприємницької діяльності затверджувати розподіл та перерозподіл, зміну обсягів зазначених трансфертів між сільськими, селищними бюджетами та головними розпорядниками коштів районного бюджету з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

4) у разі передбачення районному бюджету обсягів субвенцій, що будуть надходити з сільських (селищних) бюджетів - за погодженням з постійною комісією районної ради з питань економіки, бюджету, фінансів та підприємницької діяльності затверджувати розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів районного бюджету, з наступним затвердженням районною радою та здійснювати її перерахування головним розпорядникам коштів районного бюджету.

5) використовувати до затвердження районною радою кошти субвенцій районному бюджету з державного, обласного, сільських, селищних бюджетів на фінансування об’єктів, робіт і заходів за рахунок коштів цих бюджетів та на співфінансування об’єктів, робіт і заходів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенцій з державного бюджету або коштів обласного та районного бюджетів, з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет.

11. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам .

12. Затвердити перелік об’єктів, видатки які у 2014 році будуть проводитись за рахунок бюджету розвитку районного бюджету, згідно з додатком 6;

Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань економіки, бюджету, фінансів та підприємницької діяльності вносити зміни до затвердженого переліку об’єктів, робіт і заходів, обсягів їх фінансування та співфінансування з подальшим затвердженням районною радою.

13. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних програм згідно з додатком 7.

14. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

фінансовому управлінню районної державної адміністрації - позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду; 

районній державній адміністрації - середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

15. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

16. Надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації у 2014 році здійснювати розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах на умовах та відповідно до норм, визначених статтею 16 Бюджетного кодексу України.

17. Головним розпорядникам коштів районного бюджету під час складання та затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити передбачення у повному обсязі потреби в асигнуваннях:

на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

18. Установити, що у 2014 році комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання (підприємства, об’єднання спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області) сплачують до загального фонду районного бюджету 1 відсоток чистого прибутку (доходу). Розрахунки частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подаються підприємствами та їх об’єднаннями до Петрівського відділення Олександрійської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління міндоходів у Кіровоградській області у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету з наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2014 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Кошти зараховуються на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у Петрівському районі Кіровоградської області, за кодом бюджетної класифікації доходів 21010300 «Частина чистого прибутку  (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету».

Рекомендувати сільським, селищним радам прийняти рішення про сплату частини прибутку (доходу) у 2014 році унітарними комунальними підприємствами та їх об’єднаннями.

19. Встановити, що фінансування видатків районного бюджету для реалізації заходів програм підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», розвитку середнього і малого підприємництва (у частині реалізації інвестиційних проектів суб’єктів малого підприємництва) здійснюється на умовах співфінансування з сільських, селищних бюджетів. Рекомендувати сільським, селищним радам під час формування місцевих бюджетів на 2014 рік передбачати фінансування даних програм і заходів.

20. Рекомендувати сільським, селищним радам з метою ефективного використання коштів спеціальних фондів місцевих бюджетів акумулювати у визначеному законодавством порядку кошти місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, кошти субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, та спрямовувати їх на фінансування робіт на об’єктах вулично-дорожньої мережі, природоохоронних заходів і об’єктів, які мають важливе значення для соціально-економічного розвитку відповідних територій.

21. Рекомендувати районній державній адміністрації, органам місцевого самоврядування та зажадати від Петрівського відділення Олександрійської об’єднаної  державної податкової інспекції головного управління міндоходів у Кіровоградській області забезпечити у 2014 році виконання затверджених місцевими радами показників податкових і неподаткових надходжень загального і спеціального фондів місцевих бюджетів району.

22. Районній державній адміністрації забезпечити взаємодію з структурними підрозділами обласної державної адміністрації щодо врахування потреб району за рахунок централізованих заходів і програм, передбачених для Кіровоградської області згідно з додатком 5 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

23. Визначити комунальне підприємство «Капітального будівництва» (за згодою) – одержувачем бюджетних коштів та замовником по виконанню робіт по об’єктах Петрівського районного бюджету, за рахунок: 

будівництва фінансування якого буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку;

будівництва природоохоронних об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів районного фонду охорони навколишнього природного середовища. 

24. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною і публікуються разом з даним рішенням районної ради.

25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету, фінансів та підприємницької діяльності.

Завантажити:

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ - РІШЕННЯ

Інформація про виконання районного бюджету за 2013 рік

Додатки

 

Голова районної ради С. Тилик