Закон і порядок

Петрівським відділом Олександрійської місцевої прокуратури проаналізовано стан підліткової злочинності на території регіону упродовж 2017 року.

Проблема злочинності серед неповнолітніх - це трагедія нашої держави, суспільства, оскільки діти, у більшості випадків, унаслідок соціально-економічного становища змушені робити вибір: стати законослухняним громадянином чи злочинцем? І у багатьох випадках, на жаль, Закону при такому виборі перевага не надається, оскільки правосвідомість неповнолітніх і як правило, відрізняється від правосвідомості дорослої людини за змістом і глибиною осягнення суспільної небезпечності та протиправності вчиненого діяння.

У минулому році було зафіксовано позитивну динаміку в криміногенній ситуації на території нашого району щодо злочинності серед неповнолітніх.

Так, упродовж 12 місяців 2017 року підлітками вчинено 7 кримінальних правопорушень проти 18 - в 2016 році, що складає (- 61,1%), при тому, що на території області відмічається ріст підліткової злочинності до 5,7 % (по Україні - ріст на 7,2%).

Питома вага складає 5,4 % від загальної кількості вчинених кримінальних правопорушень, що більше, ніж по області (5,3%).

Спостерігається зменшення на території району кількості неповнолітніх осіб, які вчинили кримінальні правопорушення з 7 до 6 (- 14,3%), по області -12,5%, (по державі - ріст на 6,9%).

У двох випадках із 7 - підлітками вчинені кримінальні правопорушення, які відносяться до категорії тяжких злочинів.

Як з’ясовано в ході проведення аналізу, поряд з об’-єктивними чинниками, як то конфліктний клімат всередині родини, виховання дітей в неповних родинах або ж взагалі без батьків, важкий матеріальний стан в сім’ї, неналежний рівень правового виховання, не другорядне значення відіграють і недопрацювання органів та установ, які уповноважені державою на здійснення профілактики підліткової злочинності, організації соціально-виховної та психологічної роботи із дітьми, oj вступили в конфлікт із законом, створення умов для виправлення і ресоціалізації таких дітей.

Лариса Писаренко, прокурор Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури, радник юстиції