ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Рішення

від 21 грудня 2017 року № 367
смт Петрове

Про районний бюджет на 2018 рік

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 20, статті 77 та статті 18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» районна рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:
доходи районного бюджету у сумі 218 188,0 тис.грн, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – у сумі 216138,0 тис.грн, доходи спеціального фонду ра-йонного бюджету – у сумі 2050,0 тис.грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки районного бюджету у сумі 218188,0тис.грн, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – у сумі 211287,5 тис.грн та видатки спеціального фонду районного бюджету – у сумі 6900,5 тис.грн;
профіцит районного бюджету у сумі 4850,5 тис.грн, у тому числі профіцит загального фонду районного бюджету – у сумі 4850,5 тис.грн згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 4850,5 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100,0 тис.грн.

4. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 1300,0 тис.грн.

5. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Затвердити на 2018 рік:
перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок бюджету розвитку районного бюджету, згідно з додатком 5 до цього рішення;
перелік природоохоронних об”єктів і заходів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів районного фонду охорони навколишнього природного середовища, згідно з додатком 6.
Надати право районній державній адміністрації вносити і затверджувати зміни і доповнення до зазначених переліків об’єктів і заходів, обсягів їх фінансування та співфінансування з подальшим затвердженням районною радою.

7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних програм у сумі 10308,9 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

8. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для інди-відуального користування;
оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
оплату енергосервісу.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

1) під час складання та затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити у першочерговому порядку потребу в коштах на:
оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

2) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік:
до доходів загального фонду належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування загального фонду у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що у спеціальному фонді районного бюджету на 2018 рік джерелами формування спеціального фонду у частині:

1) доходів є надходження, визначені статтями 691, 97, 101 Бюджетного кодексу України;

2) фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

13. Установити на 2018 рік наступний порядок розподілу іншої додаткової дотації з районного бюджету сільським та селищним радам на здійснення видатків:

1) на утримання закладів освіти розрахунковий показник обсягу видатків для бюджетів сіл, селищ визначається за формульним розрахунком, визначеним у додатку 8 до даного рішення, та встановити коефіцієнти впливу різних факторів:
при розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту:
Hod (фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку)– 10,108243;
Kdm (коригуючий коефіцієнт видатків на дошкільну освіту для селищ міського типу) - 0,566;
Kdm (коригуючий коефіцієнт видатків на дошкільну освіту для сіл) - 0,400;
Kod (коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0–6 років) - 0,5;
Коg (коефіцієнт застосування впливу фактору кількості груп в дитячих садках) - 0,4;
Kot (коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують до-шкільний заклад) - 0,1;

2) на утримання закладів культури (сільські, селищні Будинки культури, клуби та бібліотеки) розрахунковий показник обсягу видатків для бюджетів сіл, селищ визначено прямим рахунком видатків на оплату праці з нарахуваннями відповідно до затвердженої штатної чисельності сільських, селищних клубів та бібліотек та оплату енергоносіїв.

14. Надати районній державній адміністрації право протягом 2018 року:

1) затверджувати з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет розподіл та перерозподіл, зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету у розрізі сільських, селищних бюджетів та головних розпорядників коштів районного бюджету, а саме субвенцій на:
виконання державних програм соціального захисту населення, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог;
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань;
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості;
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах з урахуванням затвердженого та погодженого в установленому порядку переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та видатків на їх утримання;
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, осіб з їх числа;
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов;
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов;
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов;

2) здійснювати розподіл та перерозподіл цільових коштів на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров”я між розпорядниками коштів районного бюджету з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

3) затверджувати за погодженням з постійною комісією районної ради з питань економіки, бюджету, фінансів та підприємницької діяльності розподіл та перерозподіл коштів спеціального фонду районного бюджету, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва між сільськими, селищними бюджетами та головними розпорядниками коштів районного бюджету, об’єктами і заходами з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

4) у разі передбачення для району додаткових міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів та/або зміни їх обсягів - за погодженням з постійною ко-місією районної ради з питань економіки, бюджету, фінансів та підприємницької діяльності затверджувати розподіл та перерозподіл, зміни обсягів зазначених трансфертів між сільськими, селищними бюджетами та головними розпорядниками коштів районного бюджету з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

5) у разі передбачення для району субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування затверджувати розподіл та перерозподіл, зміни обсягів зазначеної субвенції головними розпорядниками коштів районного бюджету з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет;

6) затверджувати обсяги субвенцій, що передаються районному бюджету з сільських (селищних) бюджетів та здійснювати їх розподіл між головними розпорядниками коштів районного бюджету, з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет та здійснювати її перерахування головним розпорядникам коштів районного бюджету.

7) використовувати до затвердження районною радою кошти субвенцій районному бюджету з державного, обласного, сільських, селищних бюджетів на фінансування об’єктів, робіт і заходів за рахунок коштів цих бюджетів та на співфінансування об’єктів, робіт і заходів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенцій з державного бюджету або коштів обласного бюджету та бюджетів сіл, селищ, з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет.

15. Делегувати районній державній адміністрації право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

16. Надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації у 2018 році здійснювати розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах на умовах та відповідно до норм, визначених статтею 16 Бюджетного кодексу України.

17. Установити, що у 2018 році комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання (підприємства, об’єднання спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області) сплачують до загального фонду районного бюджету 1 відсоток чистого прибутку (доходу). Розрахунки частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подаються підприємствами та їх об’єднаннями до Петрівського відділення Олександрійської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління Державної фіскальної служби у Кірово-градській області у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до ра-йонного бюджету з наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Кошти зараховуються на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у Петрівському районі Кіровоградської області, за кодом бюджетної класифікації доходів 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету».

18. Рекомендувати сільським, селищним радам прийняти рішення про сплату частини прибутку (доходу) у 2018 році комунальними унітарними підприємствами та їх об’єд-наннями.

19. Рекомендувати районній державній адміністрації, органам місцевого самоврядування та зажадати від Петрівського відділення Олександрійської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області забезпечити у 2018 році виконання затверджених місцевими радами показників податкових і неподаткових надходжень загального і спеціального фондів місцевих бюджетів району.

20. Визначити комунальне підприємство «Капітального будівництва» (за згодою) – одержувачем бюджетних коштів та замовником по виконанню робіт на об’єктах Петрівського районного бюджету за рахунок:
будівництва, фінансування якого буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку;
будівництва природоохоронних об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів районного фонду охорони навколишнього природного середовища.

21. Встановити, що додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету, фінансів та підприємницької діяльності.

Голова районної ради Тамара Сакара