ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації - генерального плану населеного пункту с. Червонокостянтинівка, Червонокостянтинівської сільської ради, Петрівського району Кіровоградської області

Генеральний план населеного пункту є основним містобудівним документом на місцевому рівні, призначеним для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту с. Червонокостянтинівка, Червонокостянтинівської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області, визначає принципові рішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території. Тому було прийнято рішення про розробку генерального плану с Червонокостянтинівка, який розроблено та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Генеральний план с Червонокостянтинівка, Червонокостянтинівської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області містить графічні та текстові матеріали, в яких проведено аналіз існуючого стану села і визначено перспективи його розвитку.

Зокрема обраховано:
- перспективну чисельність населення, об’єми та структуру нового житлового будівництва;
- обґрунтовується доцільність зміни межі населеного пункту;
- визначаються пріоритетні напрямки розвитку населеного пункту, його перспективна планувальна структура та функціональне зонування;
- загальний стан довкілля, фактори, що його формують, надаються містобудівні пропозиції щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану;
- визначаються території, що мають певні обмеження при їх використанні (природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші).

При визначенні перспектив розвитку населеного пункту в генеральному плані брався до уваги той факт, що генеральний план є документом, який визначає не лише територіальний розвиток населеного пункту, а і стратегію розвитку всіх сфер його життєдіяльності з метою досягнення стабільного сталого розвитку господарського комплексу, і на цій основі - забезпечення всіх соціальних потреб його мешканців. Для реалізації рішень, прийнятих в генеральному плані, встановлено перелік та черговість заходів, які сприятимуть його ефективній реалізації.

Замовником розробки проекту генерального плану с Червонокостянтинівка, Червонокостянтинівської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області є Червонокостянтинівська сільська рада.

Проект розроблений ПП «ГЕО-КАДАСТРОВИЙ ЦЕНТР», на підставі договору №23/05 від 23.05.2017р.

З розробленою документацією можливо ознайомитись, надати свої пропозиції та зауваження в письмовій формі з 20.07.2017р. (згідно п. 7 Постанови КМУ від 25.05. 2011р. № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні») в приміщенні Червонокостянтинівської сільської ради (28333, Кіровоградська обл. с. Червонокостянтинівка, вул. Перемоги, буд. 1, контактний телефон 05237-94522).

Термін надання пропозицій та зауважень - 1 місяць з дня публікації цього Повідомлення.

Пропозиції та зауваження громадськості мають бути обґрунтовані, а також містити посилання на положення відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил.